Europees Hof levert munitie in strijd tegen sociale dumping

Vooral in de bouwsector zijn sociale dumping en oneerlijke concurrentie een groot probleem. ©Belga

België heeft gisteren een belangrijke slag gewonnen in de strijd tegen sociale dumping voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

Wie voor het werk tijdelijk naar een andere lidstaat wordt uitgestuurd, bijvoorbeeld in de bouwsector, heeft een zogenaamd A1-attest nodig. Dat bewijst dat de gedetacheerde werknemer in orde is met zijn socialezekerheidsbijdragen in eigen land. Met die attesten wordt echter massaal gefraudeerd. De Belgische sociale inspectie mag die A1-attesten zelf niet controleren, wat de strijd tegen die vorm van sociale fraude vertraagt en bemoeilijkt.

In een arrest zegt het Europees Hof nu dat rechters de attesten die een andere Europese lidstaat heeft uitgereikt, mogen negeren als sociale fraude bewezen is. Dat is een opsteker voor België.

'De uitspraak is baanbrekend in de strijd tegen detacheringsfraude en oneerlijke concurrentie. Ze geeft inspectiediensten een extra instrument om sociale dumping op te sporen, sneller te stoppen en keihard aan te pakken', reageert Philippe De Backer (Open VLD), staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude.

De uitspraak is geen volledige vrijgeleide voor de inspectiediensten. Zo moeten de instanties eerst het land dat het attest uitgereikt heeft op de hoogte brengen van de fraude. Pas als het bevoegde orgaan in die lidstaat niet binnen een redelijke termijn het certificaat heroverweegt, kan de rechter het buiten beschouwing laten, aldus het Hof.

De uitspraak gebeurde door de zogenaamde grote kamer van het Luxemburgse Hof. Dat geeft aan dat het om een belangrijk precedent gaat. 'Eindelijk geeft Europa een duidelijk signaal dat fraude onaanvaardbaar is', zegt Europees Parlementslid Helga Stevens (N-VA). 'Het misbruik met dergelijke documenten is heel groot en ondergraaft het draagvlak van de interne markt.'

Er lopen onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten over de aanpassing van de detacheringsrichtlijn en over de modernisering van de socialezekerheidsstelsels. Stevens vindt het jammer dat het bindende karakter van het A1-document behouden blijft in de nieuwe Europese spelregels over detachering .

Europees commissaris voor Werk Marianne Thyssen (CD&V) is tevreden met het arrest. 'Fraude bestrijden is een prioriteit. De uitspraak herhaalt de verplichting van een loyale samenwerking en wederzijds vertrouwen tussen de administraties van de lidstaten. Tegelijk trekt het arrest een grens voor als een nationale administratie niet de nodige medewerking verleent.'

De uitspraak kwam er na een vraag van het Belgische Hof van Cassatie over een zaak van fraude met attesten via Bulgaarse bedrijven in de bouw. De bouwvakkers waren in het bezit van een Bulgaars A1-attest dat stelde dat de gedetacheerden aangesloten waren bij het Bulgaarse socialezekerheidsstelsel.

Omdat er een vermoeden van sociale fraude was, nam het gerecht de zaak onder de loep. Na onderzoek in Bulgarije werd duidelijk dat de Bulgaarse bedrijven in eigen land geen activiteiten uitoefenden.

De Belgische overheid verzocht de bevoegde Bulgaarse autoriteiten dan ook om de A1-verklaringen te heroverwegen of in te trekken. Maar Sofia negeerde de aangebrachte bewijzen.

De leidinggevenden van het Belgische bedrijf werden veroordeeld door het hof van beroep in Antwerpen. Dat oordeelde dat het niet gebonden was door de Bulgaarse A1-verklaringen, aangezien ze frauduleus waren verkregen.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect