Eurostat graaft naar verborgen Belgische overheidsschuld

Eurostat vraagt een aanpassing van de Vlaamse, de Waalse en de federale begrotingscijfers, vernam De Tijd. Daardoor kan de Belgische overheidsschuld stijgen boven 100 procent van het bruto binnenlands product.

De Europese begrotingswaakhond Eurostat vergaderde de jongste dagen met de Belgische overheden over hun begrotingscijfers. Hij vraagt sommige instellingen, bijvoorbeeld intercommunales en vehikels van publiek-private samenwerking (pps), op te nemen in de overheidsrekeningen of een betere verantwoording waarom dat niet gebeurt. Die instellingen werden tot nu als vennootschappen gecatalogiseerd.

'Bepaalde aanpassingen zijn onvermijdelijk. De integratie van instellingen in de rekeningen van de overheid zal wellicht een belangrijke impact hebben op de overheidsschuld, maar niet op het begrotingssaldo', zegt een ingewijde. België had eind 2013 een overheidsschuld van 99,7 procent van het bbp.

Eurostat is voor alle landen strenger geworden. In België loopt vooral Wallonië al lang in het vizier. De aandacht voor die regio is nog toegenomen door een kritisch rapport van het Rekenhof. De Belgische controleur waarschuwde onlangs dat Wallonië bij de berekening van zijn schuld ten onrechte geen rekening houdt met de schuld van sommige instellingen waar het een vinger in de pap heeft. Europa heeft vragen over onder meer de Waalse investeringsmaatschappij SRIW en de koepel van de regionale luchthavens (Sowaer), vernam de krant L'Echo.

Maar ook Vlaanderen krijgt vragen van Eurostat. Het gebruikt meer dan Brussel en Wallonië pps-constructies voor de financiering van infrastructuurwerken en scholenbouw. Vlaamse regeringskringen reageren verbaasd en zeggen dat er bij ons geen probleem is.

Voorts lopen tussen de Belgische regio's en Europa al lang discussies over de huisvestingsmaatschappijen. De waakhond stelt zich vragen over een schuld van ruim 11 miljard euro van die instellingen. Ten slotte is er Apetra, de instelling die de strategische Belgische oliereserve beheert en een schuld heeft van 1,65 miljard euro. Die instelling wordt bestuurd door de federale overheid en de oliesector.

België zal goede argumenten moeten hebben om Eurostat te overtuigen. 'Het zijn geen gemakkelijke vergaderingen', is te horen. Vlaanderen, Wallonië en Brussel moeten in de komende weken hun begrotingscijfers bezorgen aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). Die federale instelling is verantwoordelijk voor de opmaak van de Belgische overheidsrekeningen en zal een eerste evaluatie maken.

Het INR moet tegen eind maart de Belgische cijfers indienen bij Eurostat. Een aanpassing van de cijfers van 2013 zou normaal ook gevolgen hebben voor de cijfers van de vorige jaren. Eurostat analyseert in april de cijfers van de lidstaten en publiceert op 23 april al dan niet herziene cijfers. Als zijn cijfers slechter zijn dan die die België eind maart vrijgeeft, zou dat erg gênant zijn.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content