Geef deze generatie een Smart Flanders

©real dolmen

60 jaar geleden inspireerde de wereldtentoonstelling mijn ouders en 30 jaar geleden was Flanders Technology voor mij een katalysator in mijn denken en doen. Ook de huidige generatie kan een boost gebruiken. Een keiharde en georkestreerde samenwerking rond één Vlaams socio- economisch project: Smart Flanders.

James Freeman Clarke stelde ooit A politician thinks of the next election. A statesman, of the next generation.' Daarmee is bewezen dat Gaston Geens eerst en vooral een staatsman was en dan een politicus. Meer dan een generatie geleden, in 1982, lanceerde deze eerste minister-president van Vlaanderen DIRV, de derde indus- triële revolutie in Vlaanderen. Daarvan plukken we vandaag nog steeds vele vruchten.

De omstandigheden waren makkelijker. De eerste federalisering van België was net achter de rug en alle Vlamingen wilden samenwerken rond één gemeenschappelijk project en aantonen dat ze hun toekomstige Vlaamse welvaart, economische activiteit en werkgelegenheid konden waarborgen.

'We zullen moeten bewijzen dat wat we zelf doen, we beter doen', klonk het. In Gent rezen de Flanders Expo-hallen en de Flanders Technology-beurs uit de grond. In Leuven ontstond Imec. Gimv werd opgezet. Jaren later kreeg Geens terecht zijn standbeeld in Aarschot. Hij was erin geslaagd een Vlaamse vlag te planten en het Vlaamse volk te laten samenwerken rond een gemeenschappelijk project.

De huidige Vlaamse regering heeft het iets moeilijker. Na meer dan een generatie hebben we nog steeds niet de juiste staatsvorm gevonden voor dit kleine landje rond Brussel. De wereld is intussen razendsnel globaal en digitaal geworden.

Nochtans is deze Vlaamse regering zeer actief en druk bezig op vele fronten. Maar ik ben ervan overtuigd dat velen nog niet door- hebben voor welke vlag men staat en wat de weg is die men gaat. In september 2015 werd een VISIE2050, een langetermijnstrategie voor Vlaanderen, op punt gezet. Ze toont het Vlaanderen dat we wensen voor de volgende generatie: een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt.

Maar er wordt te weinig een verband gelegd tussen de visie en de dagelijkse uitvoering ervan. Daardoor ontstaat de indruk dat iedereen opereert in het eigen domein en op eigen houtje. Niets is echter minder waar.

Er is dus behoefte aan één duidelijk signaal. Eén eenvoudig geschenk waar heel Vlaanderen op wacht op deze Vlaamse feestdag. Zoals we ooit DIRV kregen, hebben we nu meer dan ooit behoefte aan een vlag en een plan. Een kapstok waar we al onze acties aan ophangen en waar we alle communicatie aan ophangen. Zodanig dat het voor iedereen duidelijk wordt waar we voor gaan en waar we voor staan. Een stevige vlag en een stevige kapstok die door media, oppositie en sociale partners niet onderuit wordt gehaald, maar mee wordt gedragen.

In Vlaanderen komen de grondstoffen al lang niet meer uit de grond maar bevindt onze grondstof zich op 1,5 en 2 meter boven de grond: onze handen en onze hersenen. Daarom denk ik dat Smart Flanders of Slim Vlaanderen op deze feestdag het juiste geschenk van de Vlaamse regering aan de Vlaamse bevolking kan zijn. Op die manier worden de vlag en de kapstok eindelijk duidelijk. Deze regering kan wel degelijk welvaart en welzijn creëren op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een sociaal open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen, waar iedereen meetelt. Maar deze regering kan het niet alleen. Er moet een samenwerkingsmodel komen dat verkokering en oppositie overstijgt. We willen tevens pleiten voor een unieke beweging van optimisme, wil voor verandering en duurzame vooruitgang binnen alle lagen van de bevolking en tegelijkertijd Vlaanderen positioneren als een dynamisch en leefbaar stadsgewest in het centrum van Europa.

Smart Flanders kan in het buitenland gebruikt worden om Vlaanderen als één merk en een sterke regio te positioneren. Daarnaast kunnen bestaande initiatieven en clusters er probleemloos aan opgehangen en mee ge- associeerd worden. De recente maatregelen klinken plots als Smart Energy, Radicaal Digitaal wordt Slimme Overheid, Smart Health, Smart Logistics, Slimme Mobiliteit, Smart Cities, Smart Ports... en het zal snel duidelijk worden dat in Vlaanderen meer gebeurt dan we allemaal denken en dat de strategie daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Volgens een weldoordacht en georkestreerd plan.

Mijn grootvader sprak steeds over 'Arm Vlaanderen', maar met dit geschenk zullen onze kleinkinderen spreken over 'Slim Vlaanderen'. Zoals 60 jaar geleden de wereldtentoonstelling mijn ouders inspireerde en Flanders Technology voor mij 30 jaar geleden een katalysator was in mijn denken en doen, zo heeft de huidige generatie recht op - en behoefte aan - haar vlag.

Uit goede bron weet ik dat niet alleen politici maar ook middenveldorganisaties en media bereid zijn daaraan mee te werken tijdens de parlementaire vakantie. Zo kan er - twee jaar na het aankondigen van de VISIE2050 - tijdens de volgende septemberverklaring van de minister-president een DIRV 2.0 met een breed draagvlak aangekondigd worden. Deze keer wordt het echter geen derde industriële revolutie in Vlaanderen maar een Digitale en Internationale Remake van Vlaanderen.

In afwachting alvast mijn geschenk. De websites www.slim.vlaanderen, www.smartflanders.be, www.smartflanders.eu, www.smartflanders.org, www.smartflanders.net liggen vast en wachten op inhoud. Ze zijn gratis beschikbaar, maar kunnen slechts gebruikt worden voor een plan dat door alle Vlamingen gedragen wordt en dat ten dienste staat van alle Vlamingen, van de huidige én de toekomstige generaties. Want alleen een keiharde en georkestreerde samenwerking rond één Vlaams socio-economisch project kan de welvaart en het welzijn van alle Vlaamse burgers garanderen.

Bruno Segers is voorzitter Flanders Investment & Trade

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect