Gepruts met wet over databank van de fiscus

©SVH

De privacycommissie maakt brandhout van een nieuwe wet die bepaalt hoe lang de gegevens die de fiscus over u bijhoudt, geheim mogen blijven. De wet is in elk geval op een drafje gestemd.

Al jaren wacht de fiscus op groen licht om een megadatabank te mogen oprichten. Daarin kan de fiscus massa's gegevens steken van zijn eigen afdelingen - van de gegevens van de douane tot aangiftes van successierechten - alsook informatie van andere overheidsdiensten. Om razendsnel opzoekingen te doen en risicoanalyses te maken.

Maar eerst moesten er duidelijke regels komen om onze privacy te beschermen en de veiligheid van de gegevens te garanderen. Een poging van toenmalig minister van Financiën, Didier Reynders (MR), om de wet in die zin te wijzigen, mislukte in 2007. Vorige maand kon zijn opvolger Steven Vanackere (CD&V) wel de nodige wetswijzigingen laten goedkeuren door het parlement.

Alleen blijkt de goedgekeurde wettekst, die gisteren verscheen in het Staatsblad, een fundamenteel recht van elke burger te schenden. Ons recht om alle databanken waarin we voorkomen, in te kijken. Willem Debeuckelaere, hoofd van de privacycommissie, waarschuwt dat het nog gemakkelijker zal zijn een dossier van de staatsveiligheid te mogen inkijken dan het dossier dat de fiscus over u heeft opgesteld.

Op 11 april bracht de privacycommissie al een advies uit over de geplande wetswijziging. Dat was een 'gunstig advies', maar alleen als Vanackere rekening hield met de opmerkingen van de privacycommissie, en dan vooral die over het recht van alle belastingplichtigen om hun belastingdossiers te mogen inkijken en eventueel te verbeteren. Want het is een belangrijk recht om zich te verdedigen tegen de fiscus.

De toenmalige wettekst liet de fiscus toe om die inzage te weigeren zolang iemand 'het voorwerp was van fiscale onderzoeksdaden' en 'wanneer dat nadelig zou zijn voor het onderzoek en alleen voor de duur van dat onderzoek'. De privacycommissie merkte in april al op dat het onduidelijk is hoe lang een onderzoek duurt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een gerechtelijk onderzoek dat duidelijk afgebakend is. De fiscus zou dus zelf gemakkelijk kunnen bepalen hoe lang hij de inzage kan tegenhouden.

Minister Vanackere legde zijn aangepaste wettekst niet meer voor aan de privacycommissie. Op 6 juli, kort voor het parlementaire reces, bezorgde Vanackere zijn wetsontwerp meteen aan het parlement. Al op 19 juli was het ontwerp goedgekeurd in de Kamer en in de Senaat.

Uit het parlementaire verslag blijkt dat alleen N-VA-Kamerlid Peter Dedecker problemen maakte over de minieme rechten van belastingplichtigen om hun dossier te mogen inkijken. Even maakte Gwendolyn Rutten van regeringspartner Open VLD ook een opmerking, maar minister Vanackere kon haar geruststellen. Alles was immers doorgepraat met de privacycommissie. En de fiscus zou slechts uitzonderlijk kunnen weigeren om dossiers te laten inkijken.

Dat blijkt geenszins uit de wettekst die Vanackere had ingediend en die werd goedgekeurd. Zelfs als de fiscus alleen bezig is met de 'voorbereidende werkzaamheden' voor een controle of onderzoek, zal u uw dossier niet mogen inkijken. Zelfs als die inzage niet nadelig is voor het onderzoek. Ook een onrechtstreekse controle van uw dossier via de privacycommissie, zal niet meer mogelijk zijn. Dat is nochtans een controle die geldt voor dossiers van de inlichtingendiensten.

Gesponsorde inhoud

Partner content