Hommeles in regering na slecht Europees rapport

Een slecht Europees rapport leidt opnieuw tot geschimp in de regering-Michel. België ontsnapt aan het Europese strafbankje, maar schaatst ook volgend jaar nog op erg dun ijs.

België ontsnapt voor het vierde jaar op rij aan het begrotingsstrafbankje. Maar het risico op verscherpt Europees toezicht op de begroting blijft over de regering-Michel hangen. De Europese Commissie vreest ook voor dit jaar een 'belangrijke afwijking' van het begrotingspad en dringt aan op 'noodzakelijke bijsturingen'. Over een jaar volgt een nieuw verdict.

België raakt dus niet uit de budgettaire gevarenzone. Dat de overheidsschuld nog altijd meer dan 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedraagt en te traag daalt, is een verzwarende factor. De Europese Commissie maakte daarom een uitgebreide analyse om te bepalen of versterkt Europees toezicht nodig is.

Vorig jaar werd België ook al nipt gedelibereerd. Het schuldenrapport van dit jaar besluit met remise: de Commissie vond geen 'robuuste bewijzen' dat België de begrotingsregels tartte. Voor structurele inspanningen maakte ons land in 2017 wel een inhaalbeweging, zegt het rapport. Maar de Europese experts zien voor datzelfde jaar wel een gat van 0,5 procent van het bbp in de verwachte inkomsten.

België boekte vorig jaar 2 miljard euro meer fiscale ontvangsten via het nieuwe bonussysteem van voorafbetalingen voor bedrijven, gecombineerd met boetes voor late betalers. De regering en de Nationale Bank zien daar een structurele maatregel in, waarvan de effecten blijven duren, maar Europa beschouwt die meerontvangsten als een eenmalige opsteker.

Het dringt daarom verder aan op structurele inspanningen van 0,6 procent van het bbp dit en volgend jaar. Bij de begrotingsopmaak in de lente raakte de regering-Michel niet verder dan een structurele inspanning van 0,06 procent in 2018 en van 0,18 procent in 2019.

Voor volgend jaar vraagt Europa de groei van de overheidsuitgaven, rente niet meegerekend, te beperken tot hoogstens 1,8 procent van het bbp. Het vraagt ook meevallers, bijvoorbeeld een verkoop van aandelen van Belfius, prioritair te gebruiken voor het verminderen van de overheidsschuld.

Zelfs nog voor ze opgediend werden leidden de Europese aanmaningen tot een stevig robbertje vechten en veel irritatie tussen de regeringspartijen. N-VA-Kamerlid Johan Klaps meent dat zijn partij de 'dash' aanlevert en 'in de regering altijd als eerste aandringt op diepgaandere hervormingen en besparingen'. Hij riep de andere regeringspartijen op 'hun verantwoordelijkheid te nemen en diep na te denken welke hervormingen en besparingen ze nog mogelijk achten deze legislatuur'.

Premier Charles Michel (MR) ziet het rapport als 'een aanmoediging'. 'Ik wil in het laatste jaar van de legislatuur nog beslissingen nemen voor de economische relance, investeringen, jobs en de sanering,' verdedigt hij zich. Ook minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) beklemtoont dat 'we doorgaan de tekorten te verminderen en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn te waarborgen'.

De Europese aanbevelingen gaan ook over activering van 50-plussers, laaggeschoolden en migranten, over onderwijshervormingen, zodat er een betere match komt tussen werkzoekenden en de vele openstaande vacatures, en over een omschakeling naar openbaar en groen vervoer. Een uithaal naar agressieve fiscale planning na de hervorming van de notionele interest kon de regering milderen in het Europees rapport. 'Er wordt gewerkt aan een hervorming van de antimisbruikregels.'

WAT VRAAGT EU VAN BELGIË?

>Beperk de groei van primaire overheidsuitgaven tot 1,8 procent in 2019. Dat komt neer op een structurele sanering van 0,6 procent van het bruto binnenlands product.

>Hou de kosten van de vergrijzing, de ouderenzorg en de gezondheidszorg in de hand.

>Activeer laaggeschoolden, 50-plussers en migranten en maak een einde aan segregatie in het onderwijs.

>Investeer in infrastructuur, in collectief transport en milieuvriendelijk vervoer. Europa twijfelt aan de impact van 'cash for cars'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect