Iedereen duurzaam

De tijd dat duurzaam beleggen synoniem stond voor geitenwollensokkeninvesteringen is voorbij. De vraag naar maatschappelijk verantwoorde beleggingen heeft de voorbije jaren een serieuze boost gekregen, ook bij vermogende klanten.

Duurzaam beleggen heeft zijn geitenwollensokkenetiket verloren. Eind 2014 hadden de Belgen voor een recordbedrag van liefst 11,4 miljard euro in duurzame beleggingsproducten zitten, of 48,8 procent meer dan het jaar voordien. De opmars heeft twee grote redenen: er is een groter bewustzijn bij beleggers rond duurzaamheid, en duurzame beleggingen moeten qua rendement niet onderdoen voor klassieke investeringen. In 2014 waren duurzame beleggingen al goed voor 8,1 procent van de totale fondsenmarkt in België.

De recentste cijfers over duurzaam beleggen zijn die van 2014. Volgens het Milieurapport van de Vlaamse overheid hadden de Belgen eind 2014 voor een recordbedrag van liefst 11,4 miljard euro in duurzame beleggingsproducten zitten, of 48,8 procent meer dan het jaar voordien. Na 2010 was er wel een terugval. 'Maar dat komt omdat veel producten toen hun vervaldag bereikten', legt Herwig Peeters, algemeen directeur van Ethibel, uit.

Ethibel is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in maatschappelijk verantwoord ondernemen en investeren, en vooral bekend van zijn label voor ethische financiële producten. '25 jaar geleden dachten velen dat wij een soort Greenpeace waren, en dat duurzaam beleggen iets was wat zou overwaaien', stelt Peeters. 'Het blijft natuurlijk een niche in de markt. Maar we merken een serieuze trendbreuk.' Duurzame beleggingen zijn inmiddels goed voor 8,1 procent van de totale fondsenmarkt in België (cijfer 2014), terwijl dat in 2013 nog 6,5 procent was.

'De opmars is onder meer te danken aan een groter bewustzijn rond duurzaam investeren bij beleggers. Ook is de markt van de financiële producten erg aanbodgedreven. Als je niet weet dat ze er is, koop je er niets. Het is niet zoals in een supermarkt, waar je alles in de rekken ziet liggen. Specifieke campagnes van de banken spelen dus zeker een rol', stelt Peeters. En last but not least: duurzame beleggingen moeten - in tegenstelling tot wat vaak werd gedacht - qua rendement niet onderdoen voor klassieke investeringen.

Het begrip 'duurzaam beleggen' heeft intussen een hele weg afgelegd. 'In het begin weerden duurzame beleggers simpelweg een aantal bedrijven uit de beleggingsportefeuilles. Denk aan wapenfabrikanten of bedrijven die de mensenrechten schonden', stelt Peeters. Die 'negatieve selectie' evolueerde naar een selectie op basis van 'positieve criteria', met een focus op bedrijven die opmerkelijk goed scoorden voor hun milieu- en/of sociaal beleid. Tegenwoordig gebeurt de selectie meer op basis van zowel milieu-, sociale en bestuurlijke factoren, én is er meer en meer aandacht voor een actieve dialoog tussen het bedrijf en de aandeelhouders.

Hoe vertaalt die toegenomen interesse in duurzaam beleggen zich nu bij de banken? BNP Paribas Fortis onderzocht de interesse van private-bankingcliënten in duurzame beleggingen. Wat bleek? De helft van die klanten weet dat er specifieke duurzame beleggingsoplossingen bestaan. 41 procent van hen kiest overtuigd voor een ethische belegging. De rest kiest voor een klassieke belegging of heeft geen uitgesproken mening. Nochtans is driekwart ( 74%) van de ondervraagden ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoorde beleggingen een positieve impact hebben op de maatschappij. 'Cliënten, en vooral vermogende cliënten, gaan veel bewuster om met hun investeringen. Dat is een duidelijke maatschappelijke trend die zich stevig verankert. Maar, zoals uit het onderzoek blijkt, is er nog veel ruimte tot verbetering', aldus woordvoerder Valery Halloy.

Bij BNPP Fortis zat er eind juni voor 3,8 miljard euro in duurzame beleggingsfondsen. Ter vergelijking: eind 2015 was dat 3,4 miljard, eind 2014 1,9 miljard en eind 2013 742 miljoen euro.

Belfius, dat voor zijn duurzame fondsen samenwerkt met Candriam, merkt een toenemende interesse bij de private-bankingklanten, maar dat blijkt niet meteen uit de cijfers. 'De moeilijke marktomstandigheden spelen ook een rol', meldt woordvoerster Ulrike Pommée. Bij KBC is het moeilijk vergelijken: het aanbod van de bank is nu anders dan vijf jaar gelden. ING stelt vast dat de klanten almaar meer de verwachting koesteren dat de beleggingen duurzaam zijn.

SocGen is een buitenbeentje: De bank merkt geen grote vraag naar duurzame beleggingen bij particulieren, niet in België en ook niet in Frankrijk. 'Er is wel een beperkte vraag van institutionele klanten zoals kloosterordes', zegt woordvoerster Lisbet Claessens.

Triodos meldt dan weer dat de interesse duidelijk toeneemt. De bank biedt duurzaam vermogensbeheer aan sinds 2002. 'Onze eerste klant bracht 1 miljoen euro in beheer. Op 30 juni 2016, hebben we 327 klanten in beheer en een totaal beheerd vermogen van 311 miljoen euro', zegt woordvoerster Lieve Schreurs. Triodos werkt samen met Puilaetco Dewaay Private Bankers, dat het financieel beheer voor zijn rekening neemt.

En tot slot: Van Lanschot. De bank stelde bij een bevraging van de klanten in juli 2016 vast dat liefst 80 procent van de vermogensbeheerklanten wil dat het vermogen verantwoord wordt belegd. 'Bij ons is heel het vermogensbeheer geëvolueerd naar duurzaam', zegt woordvoerster Nadine Graré. De ondernemingen en beleggingen van Van Lanschot worden elk kwartaal getoetst op mogelijke schendingen van ruim 100 verdragen en conventies. Als blijkt dat die niet worden geëerbiedigd, worden de bedrijven of de beleggingsfondsen daarop aangesproken. Leiden de opgenomen engagementen niet tot verbeteringen, dan kan Van Lanschot zich terugtrekken als belegger.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content