Is met effectentaks doos van Pandora geopend?

Nu de regering beslist heeft een vermogensbelasting in te voeren, leeft de vrees dat de doos van Pandora opengaat en dat niemand met een beetje vermogen nog veilig is.

De invoering van een effectentaks was de grote verrassing van het Zomer-akkoord. Velen fronsten de wenkbrauwen, want niemand had verwacht dat een centrumrechtse regering een vermogensbelasting zou invoeren. Wie meer dan 500.000 euro op een effectenrekening heeft staan, betaalt daar vanaf volgend jaar 0,15 procent belastingen op. Wie dus een miljoen euro aan aandelen heeft, betaalt 1.500 euro per jaar.

Dat is op zich geen al te groot bedrag, maar het betekent wel dat de zoektocht naar het aandelen- kapitaal van iedereen begint. De vrees leeft bij velen dat dit een opstap is naar de invoering van een vermogenskadaster. Met zo'n kadaster krijgt de fiscus zicht op het volledige vermogen van iedereen en kan hij dus ook extra controleren en belasten waar nodig.

Minister van Financiƫn Johan Van Overtveldt (N-VA) zweert dat hij geen voorstander is van zo'n kadaster en dat dat er ook niet zal komen.

Maar wat als in een volgende regering de socialisten opnieuw de lakens uitdelen, luidt de vrees. Dan zou het wel eens kunnen dat zo'n vermogenskadaster realiteit wordt. En dat zou betekenen dat de fiscus zicht krijgt op het volledige vermogen van iedereen.

De regering-Michel koos er evenwel bewust voor om de banken de belasting aan de bron te laten afhouden. Dat betekent dat beleggers vrijgesteld zijn om iets aan te geven in hun belastingaangifte. Controle door de fiscus is dus niet mogelijk. Er hoeft volgens de regering dan ook geen angst te bestaan dat de effectentaks een opstap is naar een vermogenskadaster. Jef Wellens, fiscalist van Kluwer, treedt die redenering bij. 'Als de regering een verborgen agenda had, dan zou ze de taks niet door de banken laten innen.'

Middenklasse

Met de effectentaks heeft de regering volgens sommigen wel de doos van Pandora geopend. Zodra de effectentaks er is, kan ze worden verhoogd. Of kan de regering ervoor kiezen om de drempel te verlagen. Wat als bijvoorbeeld iedereen belast wordt vanaf 200.000 euro op een effectenrekening? Dan komt al snel de middenklasse in het vizier.

Vennootschap

Wie het allemaal niet vertrouwt, kan ontsnappingsroutes zoeken. Dat kan door aandelen onder te brengen in een vennootschap. De taks viseert enkel effectenrekeningen in het bezit van natuurlijke personen, niet van vennootschappen. Een vennootschap oprichten en beheren is natuurlijk niet gratis. En terwijl particulieren sinds het afschaffen van de speculatietaks niet meer belast worden op meerwaarden en er voor dividenden een belastingvrije schijf wordt ingelast, worden vennootschappen wel belast op hun beleggingen. De vraag is dus of het sop de kool waard is.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect