Kaaiman toch handvat bij speurtocht herkomst kapitaal in buitenland

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) sluit niet uit dat de Kaaimantaks dan toch gebruikt wordt voor extra controles naar de oorsprong van kapitaal in buitenlandse controles.

Een 'memorie van toelichting' bij de Kaaimantaks van maart benadrukte dat de aangifte van inkomens uit buitenlandse constructies niet zou worden gebruikt voor extra controles naar de oorsprong van het kapitaal. Belastingplichtigen moesten enkel aangeven welk inkomen ze krijgen uit het kapitaal van hun buitenlandse constructies. De regering wou de eigenaars van buitenlandse constructies geruststellen om hun inkomsten aan te geven.

Die geruststelling is er echter niet meer. 'In de uiteindelijke memorie van toelichting is van die belofte niets meer terug te vinden', zegt fiscaal advocaat Denis-Emmanuel Philippe in De Morgen. 'Bovendien is minstens één gewestelijke afdeling van de Bijzondere Belastinginspectie begonnen met het versturen van uitgebreide vragenlijsten aan belastingplichtigen die buitenlandse constructies aangegeven hebben.'

De FOD Financiën bevestigt dat er vragenlijsten werden uitgestuurd, maar zegt dat het gaat om een initiatief van de Gentse afdeling. 'Het is geen nationaal en systematisch georkestreerd onderzoek', aldus woordvoerder Francis Adyns. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt stelt dat het theoretisch mogelijk en wettelijk is dat de fiscus en de BBI al vragen stellen in het inkomstenjaar. Deze actie van de BBI past echter vooral in het operationeel plan van 2015. 'Maar ik kan niet bevestigen of de BBI dat op dit moment ook effectief doet en of er een link is met de kaaiman.'

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect