Luchthavenuitbating duurder privé dan door overheid

©RV DOC

De private uitbating van de regionale luchthavens in Antwerpen en Oostende gaat jaarlijks 1,4 miljoen meer kosten dan toen de Vlaamse overheid ze zelf uitbaatte. Dat zegt het Rekenhof.

De regionale luchthavens bezorgen de Vlaamse overheid al lang hoofdbrekens. Vlaanderen besliste in 2008 het beheer van de regionale luchthavens in Deurne en Oostende om te vormen tot een zogeheten LOM-LEM structuur. Dat betekent dat de overheid via de luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM) verantwoordelijk blijft voor de infrastructuur van de luchthavens. De luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM) neemt de commerciële uitbating op zich. Na een lange onderhandelingsprocedure met de enige geselecteerde kandidaat, de Franse groep Egis, gaf de Vlaamse regering in juli groen licht voor de overeenkomst met Egis.

Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) gaf nooit details vrij over die overeenkomst. Ze stelde ze na lang aandringen van de oppositie wel ter beschikking van het Vlaams Parlement, op voorwaarde dat de parlementsleden de geheimhouding zouden respecteren. Omdat de minister ook in haar toelichting in het parlement geen klaarheid schiep, riepen de volksvertegenwoordigers de hulp in van het Rekenhof.

Het Rekenhof stelt nu vast dat de nieuwe uitbatingsvorm meer zal kosten dan toen de Vlaanderen de regionale luchthavens zelf uitbaatte. Het gaat om 1,4 miljoen euro per jaar of 40 miljoen euro extra tot 2038, wanneer het contract afloopt. Oostende is goed voor twee derde van die extra kosten. Volgens de Vlaamse regering wordt dat echter gecompenseerd door de expertise van Egis, die het mogelijk maakt beter in te spelen op de sterke concurrentie in de luchtvaartsector.

Maar de meerkosten kunnen nog aantikken, waarschuwt het Rekenhof. Egis betaalt de Vlaamse overheid een jaarlijkse vergoeding om de uitbating te mogen doen. Een deel van die vergoeding is afhankelijk van de omzet. Het Rekenhof vreest dat de inkomsten die Vlaanderen zal ontvangen, worden overschat.

Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA) deelt die vrees. 'De prognoses zijn niet erg realistisch. Het aantal passagiers zou moeten stijgen van 230.000 naar 820.000 per jaar en de vracht van 57.000 ton naar 140.000 ton. Ik vind dat niet echt geloofwaardig', zegt Vandaele. 'Bovendien kan Egis een eventueel verlies aftrekken van de vergoeding die het aan Vlaanderen moet betalen. Dat is het geval als er geen lagekostenmaatschappij bijkomt of als een grote klant afhaakt. De minister en haar ambtenaren hebben daar nochtans met geen woord over gerept in de toelichting in het Vlaams Parlement.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content