Marghem verder in de hoek in nucleair dossier

©BELGA

Minister van Energie Marie-Christine Marghem krijgt verder tegenwind bij haar plan om de reactoren Doel 1 & 2 langer open te houden. De Raad van State geeft opnieuw een negatief advies.

In een advies aan het parlement heeft de Raad van State kritiek op de plannen van de regering om de oudste twee kernreactoren van Electrabel langer open te houden. Minister van Energie Marie-Christine Mar-ghem (MR) wil Doel 1 (in februari gesloten) en Doel 2 (gaat in december dicht) tot 2025 laten draaien, maar de oppositie biedt al maanden fors weerwerk.

De Raad van State vindt dat rekening gehouden moet worden met de internationale conventies van Aarhus en Espoo. Die regelen de inspraak van respectievelijk de Belgische burgers en de buitenlandse omwonenden in milieuzaken. Als bij de levensduurverlenging inspraak van de burgers moet komen via een consultatie of milieu-effectenrapport zal de levensduurverlenging maanden vertraging oplopen.

Op zich is het advies van de Raad van State niet bindend. De meerderheid kan het dus gewoon naast zich neerleggen en het plan-Marghem goedkeuren. Volgende week woensdag staat het wetsontwerp weer op de agenda van de Kamer.

In een eerste reactie is Marghem niet onder de indruk van de opmerkingen van de Raad van State. 'Het gaat om een advies over amendementen van de oppositie. De regering volgt een andere logica', zegt de minister.

'De regering heeft gekozen om Doel 1 en 2 open te houden om de bevoorradingszekerheid te garanderen. We zullen de adviezen van het FANC over de nucleaire veiligheid en de veiligheid van de burgers volgen', benadrukt de minister.

De meerderheidspartij CD&V reageert afwachtend. 'De Raad van State bevestigt een eerder standpunt, dat was te verwachten', zegt CD&V-Kamerlid Leen Dierick. 'Maar juridische analyse is geen exacte wetenschap en er zijn verschillende interpretaties en adviezen mogelijk. Het is nu aan de minister om dit te bekijken'.

Oppositiepartij Groen ziet het evenwel anders. 'Marghem krijgt weer ongelijk en moet haar werkwijze aanpassen. Dit is al het derde negatieve advies. Hopelijk is het derde keer goede keer', zegt fractieleider Kristof Calvo, die de kerncentrales graag definitief dicht ziet gaan.

'Marghem speelt met vuur en hypothekeert de bevoorradingszekerheid', vindt Calvo. 'Ze negeert alle negatieve adviezen en wil niet op zoek gaan naar alternatieven.'

De oppositie waarschuwt dat een zwakke juridische basis voor het plan-Marghem kan leiden tot procedureslagen. Onder meer de milieu-organisatie Greenpeace put hoop uit dit advies. 'We kregen ongelijk in een eerste rechtszaak, maar gaan zeker in beroep. En als het FANC zijn akkoord geeft aan de levensduurverlenging gaan we misschien naar de Raad van State', zegt Eloi Glorieux van Greenpeace.

In de Kamer komt volgende week mogelijk ook meer duidelijkheid over de geheime nucleaire conventie tussen de vorige regering en de bedrijven Electrabel en EDF. Mar-ghem wou dit contract over de levensduurverlenging van Tihange 1 aanvankelijk niet vrijgeven, maar is wel bereid dat te doen als de privébedrijven daar toestemming voor geven.

Electrabel zegt dat het bereid is om transparantie te geven. 'We hebben hierover niets te verbergen. Het gaat om een evenwichtig akkoord', klinkt het. EDF bekijkt de zaak.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect