Multinationals pessimistisch over België

Amper een op de zes multi- nationals in ons land vindt dat het met het Belgische investeringsklimaat de goede kant opgaat. België blijft terrein verliezen op de buurlanden inzake loonkosten, fiscale druk en rechtszekerheid, klinkt het.

Eerst het goede nieuws: de helft van de multinationals in België geeft aan dat ze de komende drie jaar extra investeren in België. Dat is dubbel zoveel als twee jaar geleden. Toen peilde consultant AT Kearney in opdracht van de Amerikaanse Kamer van Koophandel (AmCham Belgium) voor het eerst naar de houding van buitenlandse multinationals tegenover het Belgische investeringsklimaat. De 123 bedrijven die deelnamen aan de enquête van april vertegenwoordigen 75.000 werknemers.

De belangrijkste voordelen van ons land liggen nog steeds bij zijn centrale ligging in Europa, de hoge opleiding en de meertaligheid van zijn werknemers. 71 procent van de ondernemingen ziet zijn omzet in België toenemen.

Reden tot euforie is er evenwel niet. 40 procent van de investeerders geeft aan dat van de uitbreidingen geen nieuwe jobs verwacht moeten worden. Naar de grootte van de investeringen werd niet gepeild. Van wie wel jobs creëert, verwacht het merendeel (91%) dat het om maximaal 50 mensen gaat. Slechts 4,5 procent van de uitbreidende bedrijven plant de creatie van meer dan 100 jobs in de komende drie jaar. 'We mogen niet vergeten dat nog steeds 14 procent van de ondervraagde bedrijven een inkrimping van de activiteiten verwacht', voegt Marcel Claes, de CEO van AmCham Belgium, er weinig opbeurend aan toe. 'Positief is wel dat de jobcreatie dubbel zo groot zal zijn als twee jaar geleden, omdat de basis van bedrijven waarop de groeipercentages van toepassing zijn, dubbel zo groot is als in 2014.'

Investeringen wel, maar met weinig extra jobs. Slechts nieuws voor de regering-Michel die van jobs een speerpunt maakt en vorige week de sluiting van de machinebouwer Caterpillar in Charleroi op haar bord kreeg. De hoge loonkosten zijn de boosdoener. Voor 64 procent van de multinationals zijn die een hindernis voor extra investeringen in België, de taxshift en de indexsprong ten spijt. 'De eerste echte verlaging hebben de werkgevers ook maar pas gevoeld in mei, een maand na de enquête', verklaart Claes. 'Maar het blijft een pijnpunt. Bij de berekening van de loonhandicap tegenover onze buurlanden wordt uitgegaan van de situatie in 1996. Toen bedroeg die 16 procent. Tegen 2019 zal die geëvolueerd zijn naar 10 procent, maar de kloof blijft bestaan.'

De nog altijd hoge loonkosten zijn de belangrijkste, maar niet de enige reden waarom slechts een zesde (17%) van de internationale bedrijven in België vindt dat het investeringsklimaat is verbeterd. 'Dat merk je ook aan het feit dat het vaak gaat om uitbreidings- investeringen op bestaande sites', zegt Claes. 'Het aantal nieuwe investeringen is uiterst klein.'

Ook de fiscale druk blijft een doorn in het oog. 'De door Europa afgeschoten overwinstrulings en het recente gepingpong over de verlaging van de vennootschapsbelasting doen daar geen goed aan', stelt Howard Liebman, de voorzitter van AmCham Belgium. 'We zouden het tarief graag zien zakken tot onder 30 procent (vandaag is het 34%, red.), maar het hoeft geen race to the bottom te worden, zoals de 12 procent in Ierland. Belangrijker is dat het fiscale regime op lange termijn stabiel is. Daarom zijn we ook voorstander van het behoud van de notionele intrestaftrek.'

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content