NMBS en Infrabel zwartepieten over dramatische stiptheid

De NMBS steekt de vele vertragingen van de Belgische treinen op Infrabel en de politiek. Maar het spoorbedrijf draagt zelf een groeiende verantwoordelijkheid voor de slechte stiptheid.

Het Belgische spoornet beleefde in oktober zijn tweede slechtste maand van het jaar. Amper 84,4 procent van de Belgische treinen reed vorige maand op tijd, vernam De Tijd. 'Stipte' treinen komen met hoogstens zes minuten vertraging toe in het eindstation of in het eerste station van de Brusselse noord-zuidverbinding.

De stiptheid op het spoor gaat er voor het eerst sinds lang op vooruit tegenover een jaar eerder. In oktober 2017 reed nauwelijks 83,6 procent van de treinen op tijd. Maar die lage stiptheid was grotendeels te wijten aan de 24 urenstaking die de socialistische overheidsvakbond ACOD vorig jaar organiseerde.

De NMBS erkende gisteren dat de stiptheid van de treinen 'ondermaats' is. Het bedrijf reageerde daarmee op het bericht uit De Tijd dat slechts 60,9 procent van de klanten vorig jaar tevreden was over de dienstverlening van de NMBS, 5 procentpunten minder dan in 2016. 42,1 procent van de ondervraagden toonde zich tevreden over de stiptheid.

In haar reactie stak de NMBS de slechte stiptheid enkel op de 'lange, zware geschiedenis van onderinvesteringen in infrastructuur, treinmaterieel en perrons', en op externe factoren. Zo beklemtoonde ze dat 45 procent van de vertragingen in de eerste jaarhelft te wijten was aan derden, zoals spoorlopers, vandalen en kabeldieven.

Uit de stiptheidscijfers blijkt evenwel dat de vertragingen alsmaar vaker aan de NMBS te wijten zijn, bijvoorbeeld door problemen met het rollend materieel. Terwijl het spoorbedrijf vorig jaar gemiddeld voor 29 procent van de vertragingen verantwoordelijk was, ligt dat percentage dit jaar bijna elke maand hoger. In september was zelfs 35 procent van de vertragingen te wijten aan de NMBS. Bijna vier op de tien van de afgeschafte treinen kwamen in oktober op het conto van de NMBS, de hoogste score van het jaar.

Opvallend is dat de groep ook de netbeheerder Infrabel frontaal aanviel. 'De NMBS investeert volop in nieuwe treinen, de modernisering van de onthaalinfrastructuur en reizigerscommunicatie. Maar die inspanningen worden deels tenietgedaan door de talrijke werken die Infrabel op het net uitvoert en de komende maanden en jaren plant. De NMBS wordt altijd heel laat ingelicht over die werken', sneerde het bedrijf.

De aanval leidde tot een 'verbaasde' reactie bij Infrabel. 'De infrastructuurbeheerder informeerde de NMBS al in juni 2018 over de geplande werkzaamheden eind dit jaar. Dat is dus een halfjaar op voorhand.' Infrabel zegt vaker 's nachts te werken om de hinder voor reizigers te beperken.

'Wij gaan onze verantwoordelijkheid niet afschuiven', reageerde NMBS-woordvoerder Bart Crols uiteindelijk. 'Alles moet beter, zowel de stiptheid als de dienstverlening.'

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) reageerde geïrriteerd op het geruzie. Hij roept in de komende weken de CEO's en de raden van bestuur van de NMBS en Infrabel samen om de klantentevredenheid te bespreken. 'Ik ga de directies vragen excuses en verwijzingen naar externe oorzaken achter zich te laten en in een logica te stappen van efficiënte oplossingen voor interne problemen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect