Negende plan voor uitbreiding Antwerpse haven duikt plots op

Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts heeft onverwacht een nieuw plan uit de hoed getoverd voor de containeruitbreiding van de haven van Antwerpen. Het is een combinatie van bestaande voorstellen.

Om de containercapaciteit in de Antwerpse haven met ongeveer 7 miljoen containers te verhogen - Antwerpen verwerkt er nu meer dan 10 miljoen - werkte de administratie van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) het afgelopen jaar acht alternatieven uit.

Die gaan van de bouw van een nieuw Saeftinghedok - al dan niet met het behoud van het polderdorp Doel - of de verlenging van bestaande containerterminals op Linker- en Rechteroever tot het opspuiten van een kunstmatig eiland op de Schelde.

Tijdens een laatste overleg met alle partijen legde Weyts onverwacht nog een negende alternatief op tafel, schrijft Gazet Van Antwerpen. Het is een samenvoeging van voorstellen uit de andere scenario's en combineert, volgens Weyts, het best de economische groei, een vlotte mobiliteit en het behoud van de natuur.

Het voorstel omvat de bouw van een Saeftinghedok waarbij het dorp Doel verdwijnt, maar enkel de onderkant van het dok door containerkade wordt ingevuld. Het gehucht Ouden Doel wordt zo gevrijwaard. In dat geval zou ook maar 80 hectare natuur verdwijnen. Het dok zou 1,5 km lang worden om drie supercontainerschepen naast elkaar te kunnen ontvangen. Tegelijk plant Weyts ook de bouw van extra containerkades aan het Waaslandkanaal, wat feitelijk overeenkomt met de uitbreiding van de containercapaciteit aan het Deurganckdok, waar nu het gros van de containers van de Antwerpse haven wordt behandeld.

Op Rechteroever voorziet het plan-Weyts nog in de uitbreiding van de Noordzeeterminal en de verdieping van de Europaterminal langs de Schelde, waar de overige containeroverslag plaatsvindt.

Volgens Weyts krijgt de Antwerpse haven er met deze combinatie overslagcapaciteit bij voor 7,7 miljoen containers. Dat is zowat de capaciteit van het bestaande Deurganckdok.

Er is nog verder onderzoek nodig naar het nieuwe alternatief. Het voordeel is wel dat de meeste bouwstenen al afzonderlijk uitgebreid zijn onderzocht. Weyts verwacht eind maart een afrondende MER-studie. Volgens hem is zijn alternatief de beste garantie voor juridische robuustheid.

De Antwerpse havenschepen Marc Van Peel (CD&V) zegt dat er nog geen politiek draagvlak is voor het nieuwe scenario. Het zal wel met alle 'stakeholders' worden besproken. Van Peel blijft voorstander van een volledig Saeftinghedok - in plaats van de 'lightversie' van Weyts - met containerkades aan beide kanten van het dok.

Ook de internationale rederijen hebben zich al uitgesproken voor een groot Saeftinghedok omdat het makkelijker en efficiënter is om alle overslag met binnenvaart en spooraansluitingen op één plaats te concentreren. Het is de bedoeling dat de regering in het voorjaar haar voorkeur uitspreekt. Eind dit jaar moet Weyts dan de knoop doorhakken.

De kosten van de havenuitbreiding tot 2030 worden geraamd op 900 miljoen tot 1,5 miljard euro, afhankelijk van het scenario. De werken voor de Antwerpse containeruitbreiding kunnen normaal gezien in 2020 starten zodat de haven tegen 2023 haar eerste extra capaciteit krijgt. Die is nodig als Antwerpen de toekomstige groei van het containerverkeer wil kunnen opvangen.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect