Nog geen euro van fraude met subsidies terugbetaald

De Vlaamse overheid probeert 15 miljoen euro aan bedrijfs-subsidies terug te krijgen. Sinds 2010 is er nog geen enkele euro terugbetaald.

Tegen liefst 55 ondernemingen loopt sinds 2010 een klacht of een strafonderzoek wegens een vermoeden van subsidiefraude. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Daniëlle Vanwesenbeeck (Open VLD) opvroeg bij Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA). Het gaat om het bewust verstrekken van foute informatie bij de aanvraag van bedrijfssubsidies van de Vlaamse overheid.

In bijna de helft van de dossiers probeert de Vlaamse overheid de subsidies terug te vorderen. Het gaat om een totaalbedrag van 15,3 miljoen euro voor de periode 2010-2017. Bij de andere dossiers wacht ze met de terugvordering om het onderzoek niet te schaden of om potentiële fraudeurs niet te alarmeren.

Van die 15,3 miljoen euro is nog geen enkele euro geïnd, moet Muyters toegeven. Ofwel kon de Vlaamse overheid niet tussenkomen in juridische beroepsprocedures ofwel gingen de betrokken bedrijven failliet of was er geen geld meer. Hoeveel de komende jaren nog van het bedrag zal worden geïnd, is moeilijk te voorspellen. 'Zelfs als er een arrest of vonnis in het voordeel van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, dat de subsidies verstrekt, uitgesproken wordt, is het vaak geen voor de hand liggende zaak de sommen effectief te innen', erkent Muyters.

Hij maakt werk van een automatisch fraudedetectiesysteem bij de subsidies voor kmo's. Vanwesenbeeck roept Muyters op die automatische detectie ook toe te passen op andere ondernemingen. 'Fraude is wellicht nooit helemaal te vermijden, maar het risico moet zo veel mogelijk beperkt worden', zegt ze.

'De cijfers leren dat het geld meestal verloren is, terwijl het toch om aanzienlijke bedragen gaat. Als je de cijfers op de 55 dossiers toepast, gaat het om 32 miljoen euro. Daar kan je heel wat mee doen.'

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect