Nog steeds onzekerheid over monsterbelasting

De toepassing van de fel gecontesteerde belasting van 309 procent op geheime commissielonen wordt versoepeld. Maar die aanpassing neemt de onzekerheid niet weg.

De strikte toepassing van de belasting van 309 procent bij een niet-correcte aangifte van toegekende voordelen aan werknemers wordt afgezwakt. Minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) zal in een rondzendbrief verduidelijken dat uitgegaan moet worden van de 'goede trouw' van de belastingplichtige. Die kan iets uit het oog verloren hebben of een fout gemaakt hebben. Wie te goeder trouw handelde, zal niet onderworpen worden aan de taks van 309 procent.

Maar een juridische definitie van 'goede trouw' bestaat niet. 'Het is een vaag begrip dat veel interpretatieruimte laat', zegt Michel Maus, fiscaal advocaat en hoogleraar aan de VUB. Als je het aan tien belastingcontroleurs voorlegt, zal je evenveel meningen krijgen. Er blijft een groot stuk willekeur in het systeem.'

Minister Vanackere gaf voorts aan dat er geen aanleiding is voor een bijkomende aanslag van 309 procent wanneer de onvolledige of niet-vermelding van het voordeel op de fiche uitzonderlijk is, de fout in bedrag gering is en er een spontane rechtzetting is. Maar ook die scenario's laten ruimte voor interpretatie.

'Wanneer kan er sprake zijn van een uitzonderlijk element? De vraag rijst bijvoorbeeld wat het lot is van bedrijven actief in fraudegevoelige sectoren zoals de horeca of de bouw', zegt Maus. Ook een gering bedrag is moeilijk te definiëren, al is het maar door het onderscheid tussen grote en kleine ondernemingen. Ten slotte is er de spontane rechtzetting om te ontkomen aan de belasting. Die is altijd mogelijk buiten een controle. Zodra een controle is opgestart, volgt een sanctie. 'Maar die sancties zijn onderhandelbaar, waardoor ze in proportie kunnen blijven', zegt Maus.

Wie niet te goeder trouw handelde, zal wel nog onderworpen kunnen worden aan de 309 procent. 'De regering zou een onderscheid moeten maken volgens de aard en de ernst van de overtreding in plaats van een uniforme sanctie van 309 procent op te leggen', zegt Maus. Die belasting is dermate zwaar dat ze tot een faillissement kan leiden. 'In de praktijk is de Bijzondere Belastinginspectie bij fraude bereid naar een andere oplossing te gaan en toch geen 309 procent toe te passen als het faillissement dreigt. En dat terwijl een doorsneeonderneming wel aan de 309 procent zal worden onderworpen.'

Gesponsorde inhoud

Partner content