Raad van State schorst asielplafond Francken

De Raad van State schorst de limiet die ex-staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) had ingevoerd, waardoor zich maximaal 50 asielzoekers per dag konden inschrijven bij het asielloket.

Volgens het rechtscollege maakt de beslissing van Francken het voor vreemdelingen die internationale bescherming zoeken 'overdreven moeilijk' een van hun grondrechten uit te oefenen, gebruik te maken van de procedure om als vluchteling erkend te worden.

De procedure was bij hoogdringendheid door zeven ngo's ingediend. Ze meenden dat het quotum in strijd was met de internationale rechtsregels. Volgens de overheid was het plafond nodig door het stijgend aantal asielaanvragen. Daarom moest voorrang worden gegeven aan families met kinderen en de kwetsbaarste profielen.

De Raad van State geeft de ngo's gelijk. Het is een 'fundamenteel recht' asiel aan te vragen voor elke persoon die zijn land ontvlucht. De hoogste administratieve rechtbank wijst erop dat de vreemdelingenwet voorschrijft dat van vreemdelingen die irregulier het land binnenkomen wordt verwacht dat ze zich meteen of binnen acht dagen na hun aankomst aanmelden. Volgens de Raad is aangetoond dat meerdere vreemdelingen die een asielaanvraag wilden indienden herhaaldelijk weggestuurd zijn.

Franckens opvolgster Maggie De Block (Open VLD) heeft de maatregel meteen bij haar aantreden geschrapt. 'Hoe sneller asielzoekers hun aanvraag kunnen doen, hoe sneller er een uitspraak is en hoe sneller ze worden uitgewezen als ze geen recht hebben op asiel', aldus De Block. 'Mijn diensten doen al het mogelijke opdat niemand, en zeker geen kinderen, in de winterkoude op straat moet achterblijven.'

Hoewel De Block het asielplafond afschafte, kon niet iedereen meteen een plaats krijgen. Omdat de opvangcentra overvol zitten, moeten nog altijd mensen - vooral alleenstaande mannen - de nacht op straat doorbrengen.

Er is intussen beslist dat vandaag een extra opvangcentrum opengaat. Maar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zit nog altijd met een flessenhals aan het asielloket. De achterstand zal ten vroegste in de tweede week van de kerstvakantie weggewerkt zijn. Het vonnis van de Raad van State zet nu juridisch extra druk.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect