SD Worx ontsluiert mooie kunstcollectie

Leon Spilliaert, 'Gezicht op de dijk' (1905). ©rv

In het Veilinghuis Bernaerts in Antwerpen viert de hr-dienstenverlener SD Worx zijn 70ste verjaardag met een mooie tentoonstelling. Met dank aan stichter Jozef Van den Eede.

Jozef Van den Eede richtte de So- ciale Dienst VEV, nu SD Worx, op in 1945. 45 jaar lang was hij er de sterke man, eerst als directeur, later als voorzitter van de raad van bestuur. Van den Eede was een groot kunstliefhebber en verzamelaar. Voor het sociale secretariaat kocht hij stap voor stap een mooie verzameling bijeen. Hij deed dat niet alleen uit liefde voor de kunsten, hij zag het ook als een nuttige aanvulling van de beleggingsportefeuille. Van den Eede kocht de kunstwerken grotendeels via veilingen en de Oostendse gaanderij Aymon.

Voor zijn 70ste verjaardag vroeg SD Worx kunsthistorica Siska Beele, verbonden aan het Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, in de collectie te duiken en 70 werken te selecteren voor de tentoonstelling 'Werken met passie'. 'De verzameling van SD Worx bestaat uit 200 echte kunstwerken. Ik denk dat je de smaak van Van den Eede mag samenvatten als voorzichtig modern en figuratief uit de periode 1850 tot het einde van de 20ste eeuw', zei ze gisteren tijdens de persvoorstelling. Daarnaast was Van den Eede een groot liefhebber van iconen. Die collectie is in bruikleen gegeven aan het Ikonenmuseum in het Nederlandse Kampen.

Hoeveel de collectie waard is, valt niet te zeggen. 'We hebben ze in 2002 laten schatten, maar dat bedrag houden we geheim', zegt Anne-Marie Cootjans van SD Worx. De kunstwerken van SD Worx hangen en staan in de verschillende kantoren van de hr- dienstenverlener. Een selectie wordt nu voor het eerst aan de buitenwereld getoond, zij het helaas maar voor vijf dagen. Helaas, want de tentoonstelling bevat best veel interessante werken van bekende, meestal Belgische kunstenaars. Van Leon Spilliaert hangen er vier schilderijen, waarvan het vroege 'Gezicht op de dijk' uit 1905 absoluut het mooiste is. Ook zeer indrukwekkend is 'Kermis in de duinen' van Floris Jespers. Hij werkte er vijf jaar aan, van 1925 tot 1930. Het doek ademt het positivisme van de jaren 20 uit. Zijn broer Oscar maakte in 1925 het prachtige wat kubistische beeld 'De opschik'. De sculptuur is gehakt uit de oude drempel van de Sint-Bernarduskerk in Nieuwpoort.

SD Worx koopt nu zo goed als geen kunstwerken meer, maar doet aan kunst- integratie in zijn lokalen, waarbij de kunstwerken deel uitmaken van de architectuur. 'We willen onze collectie wel meer openbaar maken. We denken aan het in bruikleen geven van kunstwerken aan musea', stelt Cootjans nog.

'Werken met passie', van 16 tot 21 november, Veilinghuis Bernaerts, Antwerpen.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect