Steeds sneller uitspraak over betwiste bouwvergunningen

Als uw bouwvergunning betwist wordt, mag u voortaan sneller een uitspraak verwachten. Het bevoegde rechtscollege heeft zijn historische achterstand bijna volledig weggewerkt.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen slaagt erin betwiste bouwvergunningen 'spoedig' te behandelen en dossiers die uiterst dringend zijn zelfs meteen. Dat blijkt uit het verslag van het werkjaar 2017-2018.

Het doel is binnen zes maanden een uitspraak te doen over de schorsing van een vergunning. Dat lukt nog lang niet altijd. Eind augustus waren er nog 435 dossiers die in het werkjaar 2016-2017 zijn ingediend. Gemiddeld duurt het anderhalf jaar tussen het indienen van een beroep en de einduitspraak erover.

Wel worden elk werkjaar meer einduitspraken geveld dan er nieuwe dossiers worden ingediend. Zo werkt de raad zijn historische achterstand weg. Zo goed als alle nog hangende dossiers van voor 2016 zijn afgesloten. Het doel is ook om die zo snel mogelijk te behandelen.

De achterstand ontstond doordat het rechtscollege bij de start in 2009 totaal onderbemand was. Daarvoor belandden betwiste bouwvergunningen op het bord van de minister of sleepten procedures aan bij de Raad van State. Een eigen Vlaams rechtscollege moest de procedure objectiever en korter maken, maar in het eerste werkjaar kampte de Raad al met een torenhoge achterstand. Die achterstand sleepten de rechters jarenlang mee.

In 2014 ging de Raad voor Vergunningsbetwistingen op in de Dienst van Vlaamse Bestuursrechtscolleges. Die buigt zich niet alleen over bouwvergunningen maar ook over beroepen tegen een milieu-inbreuk of bezwaren in verband met de verkiezingen van lokale besturen.

De Raad worstelt wel nog steeds met zijn taken, waarschuwt de voorzitter. De bouw- en milieuvergunning zijn nu samengevoegd tot de omgevingsvergunning. Daardoor belanden ook de beroepsprocedures voor milieuvergunningen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ook door nieuwe wetgeving kreeg de Raad extra taken, zoals betwistingen over de socio-economische vergunning en betwistingen over onteigeningen. De komende jaren moet blijken of er voldoende rechters zijn om al die betwistingen te behandelen.

Bovendien worden sinds 2015 weer meer vernietigingen van bouwvergunningen aangevraagd. Vorig werkjaar waren dat er 916, wel nog niet zoveel als in het werkjaar 2010-2011, toen het er 1.074 waren.

De zelfstandigenorganisatie Unizo deelt die bezorgdheid. 'De intiƫle doelstelling om een uitspraak te doen over de schorsing van een vergunning binnen een termijn van zes maanden wordt nog altijd niet gehaald. De Raad zal zich goed moeten voorbereiden op de extra werklast om de doorlooptijden van beroepsdossiers verder te verkleinen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect