Uitstel dreigt voor slimme meter

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein zoekt een oplossing zodat eigenaars van zonnepanelen niet aan rendement inboeten door de slimme meter. ©BELGAONTHESPOT

Er komt alleen een digitale meter als het rendement van de zonnepanelen gegarandeerd is, belooft minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD). Meteen komt de geplande startdatum van 1 januari in gevaar.

De slimme meter zou vanaf volgend jaar ingevoerd worden. Net zoals een traditionele teller meet die het verbruik van gas en elektriciteit. Het verschil is dat zo'n slimme meter dankzij de ingebouwde technologie ook gegevens kan verzenden of ontvangen. Zo kunnen netbeheerders het verbruik vanop afstand lezen en moeten consumenten geen meterstanden meer doorsturen.

De slimme meters zouden in eerste instantie geplaatst worden in nieuwbouwwoningen, bij mensen met een budgetmeter en eigenaars van zonnepanelen.

Het is echter nog onzeker of die zonnepaneleneigenaars hun rendement kunnen behouden zoals Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) belooft. Dat berichtte De Standaard gisteren.

Vandaag draait de teller terug wanneer de eigenaar van zonnepanelen zijn stroom aan het net levert. Als er op jaarbasis ongeveer evenveel op het net wordt gezet als verbruikt, zal de teller netto bijna niets registreren en betalen de zonnepaneleneigenaars vandaag weinig voor verbruik en de bijbehorende nettarieven en taksen, die het grootste deel uitmaken van de factuur. Dat gunstregime is de manier waardoor zonnepaneleneigenaars hun investering terugverdienen.

Met de nieuwe digitale meter zullen de productie en het verbruik apart worden geregistreerd en afgerekend. Dat systeem is veel minder lucratief omdat ze zo alle extra toeslagen op het verbruik moeten betalen. Dat brengt de rentabiliteit van een investering in zonnepanelen in gevaar.

Vanaf 2021 komt er een nieuwe regeling waarbij particulieren hun elektriciteit verkopen aan de netbeheerder. Tot die tijd belooft Tommelein een overgangsregeling waarbij de elektriciteit die zonnepanelenbezitters op het net zetten wordt afgetrokken van hun verbruik. Zo zou de Vlaamse regering de huidige terugdraaiende teller simuleren.

Het probleem is dat Tommelein daar niet volledig voor bevoegd is. De minister kan alleen een gunstregime uitwerken voor de stroom, maar niet voor de vele toeslagen. De btw en andere heffingen zijn een federale bevoegdheid en de distributienettarieven zijn dan weer de verantwoordelijkheid van de onafhankelijke energieregulator VREG. Zowel de VREG als de Raad van State waarschuwde de regering al dat ze haar bevoegdheid overschreed.

Tommelein beloofde gisteren opnieuw dat hij het rendement van zonnepanelen wil garanderen. 'Ik laat het vertrouwen in zonnepanelen dat we opgebouwd hebben, niet afbreken.'

De Oostendenaar vraagt dat de VREG snel duidelijkheid geeft over de manier waarop de compensatieregeling wordt berekend op het niveau van de distributienettarieven. 'Een ding is zeker: er zullen pas digitale meters voor zonnepanelen komen als er duidelijkheid is.'

De VREG wacht de definitieve goedkeuring van de regelgeving af voor ze een standpunt inneemt. Maar in eerdere adviezen liet de regulator zich al kritisch uit over het voorstel van Tommelein.

Coalitiepartner N-VA begrijpt niet dat Tommelein nog geen alternatief heeft. 'Dit probleem is al lang bekend', zegt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy. 'Het is aan de minister om een oplossing te zoeken in plaats van te dreigen met uitstel.'

Als de zonnepaneleneigenaars geen digitale meter krijgen, valt het businessmodel onder de digitale meter weg. Dat kan leiden tot duurdere distributienettarieven. 'Van uitstel voor eigenaars van zonnepanelen kan daarom geen sprake zijn', zegt Marc Van den Bosch van de Federatie van Elektriciteits- en Gasbedrijven. 'We hebben deze groep nodig bij de invoering van de slimme meters.'

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect