VRT-personeel heeft geen vertrouwen in directie

Interne enquête toont diepe malaise bij openbare omroep

De resultaten van de tevredenheidsenquête die in april en mei werd uitgevoerd bij ruim de helft van de VRT-medewerkers, zijn ontnuchterend. Op de meeste vlakken scoort de VRT onder een Europese benchmark, die een soort gemiddelde score weergeeft van het Europese bedrijfsleven.

Slechts 23 procent van de VRT-medewerkers toont een uitgesproken vertrouwen in de toekomst van het bedrijf, terwijl de benchmark 49 procent bedraagt. En maar 19 procent van de werknemers verwacht een 'succesvolle carrière' bij de VRT te zullen hebben, precies de helft van de score bij het 'gemiddelde' bedrijf.

Hoewel het VRT-personeel zich betrokken voelt bij de organisatie - zeven op de tien noemen zich expliciet 'trots' om voor de VRT te werken en de meesten willen er ook aan de slag blijven - zou toch maar 37 procent van hen de VRT ook aanraden als werkgever. Bij andere bedrijven antwoordt doorgaans de helft van de werknemers dat ze 'reclame' zouden maken voor hun bedrijf.

Uit dieper onderzoek naar zeven deelaspecten blijkt dat het grootste ongenoegen zich situeert bij de thema's leiderschap en communicatie. De cijfers spreken voor zich: amper 8 procent noemt het management een rolmodel, vier keer minder dan bij het gemiddelde bedrijf. De communicatie vanuit de top wordt maar door 11 procent van de VRT-mensen gedragen, de communicatie tussen afdelingen door 6 procent. Dat is telkens zowat drie keer minder dan bij het gemiddelde bedrijf.

Ook op de vijf andere deelaspecten scoort de VRT systematisch onder de benchmark. Opvallend is nog dat er een groot geloof bestaat in de waarden van de VRT (62%), maar dat tegelijk de overtuiging heerst dat de organisatie te weinig handelt naar diezelfde waarden.

Volgens VRT-directiewoordvoerder Stijn Ombelets is de enquête er net gekomen om de pijnpunten in de organisatie te herkennen en aan te pakken. Dat moet nog in de loop van dit jaar uitmonden in een actieplan.

Maar de vakbonden lijken de desastreuze resultaten aan te grijpen om een rem te zetten op de geplande herstructurering. 'Als deze problemen niet eerst opgelost worden, gaan wij niet onderhandelen over het transformatieplan', zegt ACOD-afgevaardigde Luk Vandenhoeck.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect