Vlaams fonds voor energie-efficiëntie kent amper succes

Het energie-efficiëntiefonds voor kmo's dat de Vlaamse regering vorig jaar lanceerde, wekt weinig interesse op. De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV rondde in 2017 met amper één start-up een investeringskader van 2,5 miljoen euro af. Dat leidde tot 19 projecten, waarin PMV 595.000 euro investeerde en voor 3,9 miljoen euro private middelen aantrok. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA).

De ambities van het fonds liggen veel hoger. PMV wil in vijf jaar 20 miljoen euro investeren in ESCO-bedrijven (Energy Service Companies of energiedienstenbedrijven). Die kunnen daarmee energiebesparende maatregelen bij kmo's vergoeden, zoals de installatie van warmtepompen. In ruil moeten de kmo's tijdelijk een deel van hun besparing op de energiefactuur doorstorten aan het ESCO-bedrijf. In totaal is tegen 2022 100 miljoen euro beschikbaar door de bijkomende financiering van banken en privébedrijven.

Maar de opstart van het fonds verloopt moeilijk, geeft PMV toe. 'Energiezuinigheid is voor bedrijven vaak bijkomstig. En het gaat vaak om investeringen die niet veel geld kosten, maar wel veel tijd', klinkt het. Muyters geeft aan dat de ESCO-markt in de opstartfase zit en het aantal bedrijven met referenties beperkt is tot enkele start-ups. In 2018 rekent Muyters op 4 miljoen euro aan investeringstoezeggingen.

Voor Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V), die de cijfers opvroeg, mag het wat sneller gaan. 'De Vlaamse regering kan en moet een tandje bijsteken om de energie-efficiëntie bij kmo's te stimuleren. Dat is niet alleen belangrijk voor de competitiviteit van deze bedrijven, maar ook voor het klimaat.'

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect