'We zijn verplicht vluchtelingen te helpen ondanks kosten'

Asielzoekers proberen een rivier aan de Grieks-Macedonische grens over te steken. De professoren Klaus Zimmermann en Alan Manning pleiten voor een legale toegang tot de EU. ©REUTERS

De opvang van de vluchtelingen zal de Europese welvaartsstaten niet onder druk zetten. Dat stellen twee topprofessoren in het onderzoek naar migratie, Klaus Zimmermann en Alan Manning, in een lezing in Antwerpen.

Zimmermann heeft jarenlang het gerenomeerde Duitse Instituut voor de Studie van Arbeid (IZA) geleid en doceert volgend jaar aan Harvard. Manning doceert al enkele jaren aan de Londense School of Economics and Political Science. Zijn onderzoek speelde een cruciale rol bij de invoering van het minimumloon door de gewezen Britse premier Tony Blair. Beide professoren gelden als absolute autoriteiten in hun vakgebied en zijn gespecialiseerd in de economische impact van migratie.

Ze vinden het hun plicht zich in het vluchtelingendebat te mengen. 'Het is hoofdzakelijk een politieke discussie, waarin veel cijfers en feiten misbruikt worden', zegt Zimmermann. 'Het is gemakkelijk om kiezers te winnen door het misbruiken van cijfers en angst.' Volgens de professor zijn er twee posities in het debat. 'Je hebt de hoera-mensen die hopen dat de vluchtelingen onze demografische problemen zullen oplossen. En je hebt de anderen die denken dat de vluchtelingen onze jobs zullen innemen. De waarheid ligt ergens in het midden.'

Beide proffen wijzen in de eerste plaats naar het bredere plaatje. 'Deze vluchtelingenstroom is de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog, maar dat is nog maar sinds kort zo. De aantallen na de Balkanoorlogen in de jaren 90 lagen tot voor kort hoger. Toch zie ik amper verwijzingen naar toen, hoewel die oorlogen ons iets kunnen leren', aldus Manning.

Het toont dat vluchtelingencrisissen vooral iets tijdelijks zijn. Ze gaan samen met de crisissen waarvoor mensen vluchten. Ze ontstaan plots en zijn ook ineens weer voorbij.' Bovendien dragen niet de Europese landen, maar de buurlanden van Syrië de zwaarste last. 'Ik weet dat ze al veel hulp krijgen, maar ze moeten meer ondersteund worden in de opvang van de vluchtelingen', zegt de Britse professor.

De twee economen erkennen dat de integratie van vluchtelingen de samenleving geld zal kosten. Er moet huisvesting voorzien worden en erkende vluchtelingen zonder job hebben recht op een leefloon. Hoe groot die kost zal zijn, valt niet te voorspellen. Al vinden zowel Zimmermann als Manning het overdreven te zeggen dat de vluchtelingenstroom onze Europese welvaartsstaten onder druk zet.

'Daarvoor zijn de aantallen gewoon te laag', aldus Zimmermann. 'Van het miljoen mensen dat vorig jaar naar Duitsland kwam, zijn er zo'n 250.000 beschikbaar voor de arbeidsmarkt. In het slechtste scenario vindt niemand van hen werk. Weet je wat dat betekent? Dat onze werkloosheidsgraad met 0,5 procentpunt stijgt. Dat is niets.'

Ze willen allebei niet weten van een bovengrens op het aantal vluchtelingen. 'Persoonlijk volg ik de positie van Merkel. Als je een vluchteling bent, hebben alle landen van de wereld afgesproken dat je hulp krijgt. Het is dus geen kwestie van aantallen', aldus Zimmermann. Zijn Britse collega treedt hem daarin bij. 'De vluchtelingen kosten meer dan dat ze voordelen opleveren. Maar dat is ook niet waarom je ze binnenlaat. Je doet het omdat je ertoe verplicht bent. En die verplichting is zonder grens, daar kan je geen getal op kleven.'

De Europese aanpak van de migratiecrisis vindt Manning 'niet echt goed'. Al verstaat hij dat het politiek moeilijk is. 'De oplossing van de vluchtelingencrisis vraagt veel samenwerking en wederzijds vertrouwen. Het is vooral de uitvoering die spaak loopt.'

Beide professoren vinden dat in de eerste plaats de buurlanden van Syrië moeten worden geholpen in de opvang van de vluchtelingen. Ten tweede moet het opnemen van mensen in Europa op een open manier gebeuren, om de illegale migratie te ontmoedigen. Ze geloven niet dat de bouw van hekken een oplossing biedt.

Het probleem blijft dat de Oost-Europese landen niet willen weten van een eerlijke spreiding van de vluchtelingen in Europa. 'Toch zullen ze moeten', zegt Manning. 'Ze maken nu deel uit van de Europese Unie, daar staat een zekere verplichting tegenover. Al besef ik dat ik als Brit moeilijk kan zeggen dat ze het hele pakket moeten aanvaarden.' (lacht)

Klaus Zimmermann en Alan Manning zijn autoriteiten in het onderzoek naar de economische impact van migratie. Ze beklemtonen dat de vluchtelingencrisis iets tijdelijks is en dat ze onze welvaartsstaat niet onder druk zal zetten. Beide professoren pleiten voor meer hulp aan de buurlanden van Syrië en voor een legale toegang tot de EU.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect