Zal het bevroren Koreaanse conflict ooit ontdooien?

Bij al het gebabbel over een nieuwe Koude Oorlog vergeten we gemakkelijk dat er gebieden zijn waar die oorlog nooit is geëindigd. Het eind van de Koude Oorlog in Europa in 1989 gaf hoop dat de Koreaanse hereniging snel zou volgen. Een kwarteeuw later heeft die hoop plaatsgemaakt voor vermoeid scepticisme. Weinigen geloven dat de hereniging nakend is, en gezagsdragers vrezen dat de jonge Zuid-Koreanen hun interesse in het idee verliezen.

De kloof tussen het inkomen per hoofd tussen Noord- en Zuid-Korea is nu misschien al 1 tegen 40, terwijl die verhouding 1 tegen 3 was toen Oost-Duitsland herenigd werd met West-Duitsland. De cultuurkloof tussen de beide Korea's is misschien nog groter. Zelfs in de taal is de kloof geslopen: Zuid- en Noord-Koreanen hebben het soms moeilijk om elkaar te begrijpen.

Een wanordelijk uiteenvallen van een Noord-Korea dat over kernwapens beschikt, is voedsel voor nachtmerries. Niemand betwist dat het land een kernmacht is die vooruitgang boekt met zijn rakettechnologie.

Maar terwijl Iran, dat zijn eerste kernwapen nog moet bouwen, het voorwerp is van intense diplomatieke onderhandelingen, wordt er veel minder energie gestoken in het aanpakken van de Noord-Koreaanse bedreiging.

Het Koreaanse schiereiland is al zo lang verdeeld dat velen vinden dat er weinig vooruitzicht is op een vlotte en snelle oplossing. Ze hebben wellicht gelijk.

Maar zoals de val van de Berlijnse Muur heeft aangetoond, kunnen bevroren conflicten plots en onvoorspelbaar ontdooien. Als de Koreaanse hereniging er ooit komt, zal ze de wereld verbazen.

Deze opinie is gespot in Financial Times.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect