'Zieke in vliegtuig isoleren we meteen'

©RV DOC

Thomas Eric Duncan, de ondertussen overleden eerste ebolapatiënt in de Verenigde Staten, reisde via Brussel. Toch blijft Brussels Airlines vliegen op de getroffen landen. 'We nemen al voorzorgsmaatregelen.'

Duncan arriveerde op 20 september in Dallas om zijn aanstaande echtgenote Louise Troh, net als hij uit Liberia, te bezoeken. Vier dagen later kreeg hij hevige buikpijn en op 26 september viel de diagnose: ebola. Vermoedelijk opgelopen door een zwangere en zieke buurvrouw in Liberia de taxi in te helpen.

Hoewel Brussels Airlines niet mag bevestigen of Duncan ook daadwerkelijk met hen vloog, wijst alles in die richting. Brussels Airlines is de enige Europese luchtvaartmaatschappij die nog op Liberia vliegt en ook de enige die de verbinding Liberia-Brussel maakt.

Is het nog wel veilig vliegen naar Guinee, Sierra Leone en Liberia?

Geert Sciot, woordvoerder van Brussels Airlines: 'We staan in continu contact met organisaties zoals het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). We hebben ook personeel ter plaatste en praten voortdurend met de lokale regeringen. Uit dat overleg blijkt dat het besmettingsrisico op onze vluchten vrijwel nihil is. Het is immers een misvatting dat de ziekte gemakkelijk overdraagbaar is. Ebola heeft een relatief laag besmettingsrisico, omdat zieke mensen veel te zwak zijn om zich te verplaatsen.'

Neemt Brussels Airlines speciale voorzorgsmaatregelen?

Sciot: 'Er is een exitcheck in de betrokken landen. Iedereen die wil instappen, moet eerst zijn lichaamstemperatuur laten meten. Wie koorts heeft, mag niet mee. De ziekte is alleen besmettelijk als de geïnfecteerde symptomen vertoont. Zo niet, is er geen enkel gevaar. Wie aankomt in de Verenigde Staten, ongeveer 24 uur later, moet nog een keer zijn temperatuur laten controleren.'

'Mocht iemand tijdens de vlucht onwel worden, dan hebben we een speciale kit met steriel materiaal aan boord om die persoon te isoleren. Vervolgens lichten we de Wereldgezondheidsorganisatie in en mag niemand het vliegtuig verlaten tot er uitsluitsel is over de toestand van de zieke passagier.'

'Voorts worden alle vliegtuigen die uit de betrokken landen komen, steeds ontsmet na de vluchten.'

Is Brussels Airlines al geconfronteerd met een zieke aan boord of bij het opstappen?

Sciot: 'Nee. Van de 30.000 mensen die gecontroleerd worden aan de exitchecks, zijn er wel al 70 geweigerd wegens koorts. Maar die mensen bleken allemaal malaria te hebben, geen ebola.'

'We hebben ervaring met besmettelijke ziektes. Vier jaar geleden zat iemand met tuberculose op een vlucht naar Spanje. Maar daar zijn procedures voor. Iedereen op die vlucht is toen snel getraceerd en getest op tbc.'

Hoe beschermt de luchtvaartmaatschappij het personeel op de vluchten?

Sciot: 'Ten eerste is niemand verplicht om naar Liberia, Guinee of Sierra Leone te vliegen. Ook al is er vrijwel geen risico, we begrijpen dat het voor sommigen beangstigend kan zijn.'

'Voorts dragen bemanningsleden handschoenen bij het afruimen van de maaltijden, omdat de ziekte wordt overgedragen door lichaamsvocht zoals speeksel. Voor de overnachtingen landen we ook in Senegal. Niet omdat de bemanning ebola zou kunnen oplopen door in pakweg Guinee te overnachten, maar omdat er door de ziekte geen goede gezondheidszorg meer kan worden gegarandeerd.'

Wie zit op de vluchten naar de getroffen landen?

Sciot: 'Geen toeristen, vooral mensen die familieleden bezoeken. Er wonen bijvoorbeeld veel Liberianen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De afgelopen maanden reisden ook hulpverleners of mensen die het land verlaten omdat bepaalde economische activiteiten stilvallen.'

Zijn de vluchten naar de 'besmette' landen commercieel interessant?

Sciot: 'De bezetting op die vluchten is net aanvaardbaar. Voor de cargo is er zelfs een wachtlijst. Maar een deel van die vracht zijn uiteraard hulpgoederen. Die vervoeren we tegen kostprijs, dus daar verdienen we niets aan. Bovendien blijven we in de eerste plaats vliegen om humanitaire redenen. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt ons om de verbinding in stand te houden, omdat het ethisch niet verantwoord zou zijn het land hermetisch af te sluiten. Dan zouden alle hulpverleners er vertrekken. De afgelopen twee weken zijn ministeriële delegaties van alle drie de betrokken landen ons op het hart komen drukken alstublieft de vluchten in stand te houden.'

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect