App verbetert diabetesbegeleiding

De diabetes- patiënt krijgt een slimme weegschaal, een stappenteller, een bloeddruk- (boven) en insulinemeter (onder) voor een optimale begeleiding. Via een tablet of smartphone wordt een overzicht weergegeven. Kort nadien krijgt de patiënt feedback.

Een app die diabetespatiënten begeleidt, heeft haar vuurdoop doorstaan. Door een betere opvolging moeten de patiënten die de app gebruiken al na enkele weken minder insuline spuiten.

'Twee huisbezoeken per jaar zijn niet voldoende om diabetes de baas te blijven', zegt Kim Van Asch, directeur innovatie bij de thuishulpverlener Solidariteit voor het Gezin (SvhG). Samen met Thuiszorg Bond Moyson/De Voorzorg trekt SvhG een project om dat probleem aan te pakken. Sinds april hebben de organisaties 100 diabetespatiënten uitgerust met slimme toestellen om hun ziekte te beheersen.

Het project draagt de naam Diabetes on the Run. Het bestaat uit een app, die verbonden is aan toestellen, waarmee de patiënten regelmatig hun glucosewaarden, gewicht, bloeddruk en beweging meten. Het project zit nog in zijn testfase. Toch zijn de resultaten al positief. 'Zowel 60- als 80-jarigen zijn er snel mee weg en ze kunnen de app nu al niet meer missen', zegt Van Asch.

De gezondheidsgegevens die de toestellen verzamelen, worden automatisch opgeslagen in de app, waar ze zichtbaar zijn voor zowel de patiënt als de verantwoordelijke diabetesbegeleider. Binnen 48 uur geeft de begeleider na het bekijken van de meetresultaten advies via tekstberichten of videochat.

Het project maakt deel uit van de projectoproep van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) eerder dit jaar om mHealth-toepassingen zes maanden uit te testen. Om de prestaties van de projecten terug te betalen heeft De Block 3,5 miljoen euro opzijgezet.

Uit de proefprojecten wil de overheid lessen trekken voor de bredere terugbetaling vanaf 2018. Ze bekijkt ook hoe digitale gezondheidszorg in de huidige zorgverlening ingepast kan worden.

De proefprojecten lopen in samenwerking met klassieke zorgverstrekkers, zoals ziekenhuizen, artsenpraktijken, mutualiteiten of thuisverplegers. Er wordt vooral gekeken naar mHealth-toepassingen voor chronische aandoeningen waar regelmatig doktersbezoeken nodig zijn.

'Via de diabetesapp krijgt de patiënt minstens eenmaal per week een advies, wat heel wat meer is dan het huidige systeem', zegt Van Asch. Nu ziet de patiënt een diabeteseducator hoogstens tweemaal per jaar.

Per halfuur begeleiding krijgt de thuiszorg van de sociale zekerheid 21,83 euro, 'wat nu al verlieslatend is', zegt Van Asch.

Hij stelt een nieuw systeem voor waarbij de mutualiteiten ongeacht of de patiënt persoonlijk of via de app begeleid wordt, jaarlijks 200 euro per patiënt geven. 'Dat is meer dan nu, maar door korter op de bal te spelen kunnen we op lange termijn heel wat geld uitsparen voor de sociale zekerheid.'

Van Asch doelt op de chronische ziektes, die diabetespatiënten vaak ontwikkelen omdat ze onvoldoende begeleiding krijgen. Voor die aandoeningen lopen de kosten per patiënt per jaar snel op 4.000 à 9.000 euro aan ziekenhuisopnames en behandelingen.

Toch is de toekomst nog onzeker. De Block wil het wettelijk kader klaar hebben in de loop van 2018, maar de terugbetaling van de apps en de mobiele toestellen dreigen voer voor discussie te worden. Het nieuwe systeem zal met name een impact hebben op andere spelers in de gezondheidszorg. De telemonitoring - het volgen van de patiënt op afstand - kan tot gevolg hebben dat de patiënt minder op consultatie gaat bij zijn dokter of specialist. Vandaag verlopen vergoedingen en terugbetalingen veelal op het niveau van die klassieke prestaties, net zoals consultaties bij huisartsen.

'Er zullen nieuwe betaalmodellen ontstaan voor de gezondheidszorg', aldus Tom Verrept, innovatiedirecteur bij AXA Assistance. Dat ontwikkelt en beheert Healthlook, het platform waarop drie proefprojecten draaien. 'Het zal een mix worden van volledige of gedeeltelijke terugbetalingen en luxediensten op eigen kosten.'

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect