België keurt nationaal klimaatplan goed

De gewesten en de federale regering hebben hun gezamenlijke klimaatplannen goedgekeurd in het Overlegcomité, waarin de regeringen gezamenlijke dossiers bespreken. De klimaatambities, die de periode 2021-2030 overspannen, worden nog voor het einde van het jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie.

Het nationale energie- en klimaatplan integreert de plannen van de drie gewesten en de bijdrage van de federale regering. De bedoeling is dat in België tegen 2030 35 procent minder CO2-uitstoot is en dat het aandeel hernieuwbare energie stijgt tot 18,3 procent.

In het eerste semester van 2019 beoordeelt de Europese Commissie het plan op de vereisten van de Europese regelgeving en bezorgt ze haar reactie aan België. Tegen eind volgend jaar moet het plan definitief afgeklopt worden.

Federaal wordt het engagement genomen voor een verdubbeling van de capaciteit van offshorewindenergie. Daarnaast wordt het aandeel biobrandstoffen verhoogd en wordt ingezet op het financieel stimuleren van investeringen in groene energie.

'Onze plannen zijn klaar. Daarnaast hebben we een fonds van 400 miljoen euro om bijkomend interne maatregelen te nemen', zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Volgens Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD), die aftreedt en burgemeester wordt in Oostende, blijft Vlaanderen volop inzetten op zonne-, wind-, en warmte-energie.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect