België stuurt kat naar EU-debat over aanscherpen klimaatafspraken

Zelfs een opwarming van de aarde met 'slechts' anderhalve graad zal tot meer orkanen en overstromingen leiden. ©Thomson Reuters

Europa lijkt ook na het alarm van de VN-klimaatexperts niet gehaast in de strijd tegen de opwarming van de aarde. België stuurt zelfs geen minister naar een cruciaal EU-overleg.

Het VN-klimaatpanel IPCC trekt aan de alarmbel. We zijn op weg naar een opwarming van de aarde met 3 graden Celsius. De temperatuur is nu al een graad hoger dan voor de industriële revolutie. De afspraken van Parijs in 2015, om de opwarming tot hooguit 2 graden te beperken, is al achterhaald.

Bovendien is de beperking tot 2 graden onvoldoende om te vermijden dat het klimaatsysteem kantelt. Alleen als de opwarming snel en drastisch wordt beperkt tot 1,5 graden, rest hoop dat het klimaat niet onomkeerbaar verandert.

Maar zelfs een opwarming met 1,5 graden heeft een hoge prijs, erkennen de klimaatwetenschappers. Er komen steeds meer extreme weersituaties zoals hittegolven, extreme droogtes, orkanen en overstromingen als gevolg van een stijgende zeespiegel. Dat heeft dramatische gevolgen voor kwetsbare ecosystemen zoals de koraalriffen en de polen.

De wetenschappers van het IPCC vertalen de klimaaturgentie ook in aanwijzingen voor het beleid. Al tegen 2050 mag er geen netto-uitstoot van broeikasgassen meer zijn. Om de omslag naar een koolstofarme samenleving te maken zijn grote investeringen nodig, ongeveer 800 miljard euro per jaar, gecombineerd met draconische maatregelen zoals een massale heraanplanting van bossen, die CO2 opslorpen, en de sluiting van alle steenkoolcentrales ter wereld.

Het VN-klimaatrapport zet de discussie vandaag van de EU-ministers van Leefmilieu in Luxemburg, op scherp. Europa moet immers kleur bekennen op de VN-klimaatconferentie in het Poolse Katowice in december.

EU-commissaris voor Klimaat Miguel Arias Canete omschrijft de oproep van het IPCC om de opwarming tot 1,5 graden te beperken als 'doenbaar, op voorwaarde dat we nu in actie schieten en alle middelen gebruiken'. Hij serveert in november een rapport over het aanpassen van de klimaatdoelen op middellange termijn. Nu rekent Europa steevast met een uitstootvermindering van 80 tot 100 procent tegen 2050. Na de lectuur van het VN-rapport is een bijstelling nodig.

Maar de discussie in Luxemburg kan best moeilijk worden. De EU-landen beloofden in Parijs de uitstoot tegen 2030 met 40 procent te verminderen. Voor elk land werd een verplichte doelstelling vastgelegd: België moet tegen 2030 35 procent minder CO2 uitstoten.

De Commissie stelde deze zomer al dat Europa probleemloos naar 45 procent kan gaan. De EU-landen spraken deze zomer immers af om tegen 2030 32 procent van het verbruik uit hernieuwbare energie te halen en 32,5 procent energie te besparen. Die hogere doelen drukken de CO2-uitstoot.

Nederland en Frankrijk trekken aan de kar om het Europese streefcijfer fel op te trekken tot 55 procent. Maar de Oost-Europese landen en Duitsland staan op de rem. En ook ons land is, vooral onder druk van de regeringspartij N-VA, een koele minnaar van scherpere klimaatbeloftes. België steunt alleen een vage formule waarin wordt aangedrongen op 'het herbekijken van de klimaatbeloftes aan het IPCC-rapport tegen 2020'.

Voor België is er dus geen urgentie in het klimaatdebat. Op het cruciale klimaatdebat in Luxemburg dinsdag, is zelfs geen minister aanwezig. Normaal had de Waalse minister van Leefmilieu Carlo Di Antonio (cdH) aanwezig moeten zijn. Maar hij stuurt zijn kat.

Ons land onthield zich deze zomer toen de hogere EU-doelstellingen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare-energie werden beslist en hangt systematisch aan de Europese staart voor de uitvoering van gemaakte klimaatafspraken. Er is nog zelfs geen begin van verdeling tussen de regio's en het federale niveau voor de 35 procent uitstootvermindering die België tegen 2030 moet realiseren.

'TE WEINIG GELD VOOR VLAAMS KLIMAATPLAN'

De klimaat- en energieplannen van de Vlaamse regering volstaan niet. Dat zeggen de Vlaamse vakbonden, werkgevers en milieuverenigingen in een gemeenschappelijk advies aan de Vlaamse regering. Om Vlaanderen naar een koolstofarme maatschappij te loodsen zijn extra acties, geld, cijferwerk en draagvlak nodig. Ze betwijfelen of de ambities en de acties van de energie- en klimaatplannen in Vlaanderen op het juiste spoor zitten. Volgens het middenveld zijn hoe dan ook meer acties en geld nodig om de plannen te matchen met de klimaatdoelen. Het plan moet dus beter en concreter onderbouwd worden, onder meer op het vlak van kostenefficiëntie. BM

België zal vandaag ook niet kunnen wegen op dat andere klimaatdossier: de uitstootnormen voor auto's en bestelwagens tegen 2030. Daar zit ons land in het kamp van de ambitieuzere landen. Dat is niet zo verwonderlijk. Als de uitstoot van het transport niet drastisch daalt, zal België de klimaatinspanningen veel meer moeten afwentelen op boeren en bouw.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect