Burgemeester Vilvoorde roept Uplace op tot onderhandelingen

De burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a). ©© Photo News

De burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) wil opnieuw met Uplace-topman Bart Ver- haeghe aan tafel zitten. Hij wil zo de herontwikkeling van een groter industriegebied redden.

De tijd dringt om een oplossing te zoeken uit de impasse waarin het geplande shoppingcomplex Uplace in Machelen en zijn tegenstanders verzeild zijn geraakt. Dat zegt sp.a-burgemeester Hans Bonte.

De komende weken beslist de Raad van State over het ruimtelijk plan voor de regio. De kans is bijzonder groot dat de rechters de juridische onderbouw torpederen. Dat betekent niet alleen het einde van Uplace, maar trekt ook een streep door andere projecten voor het gebied, zoals een woongebied, kmo-zones en een ziekenhuis.

'Als de Raad van State het ruimtelijk plan vernietigt, vallen we terug op een ruimtelijke ordening van in het industriële tijdperk', zegt Bonte. 'Bovendien verliezen we jaren voor een reeks belangrijke investeringen, zoals de gewezen Renault-site in Vilvoorde. De Vlaamse overheid heeft de mond vol van citymining (steden die zich in de markt zetten als goede investeringslocatie, red.), terwijl die investering compleet geblokkeerd zit. Nochtans gaat het om een strategische site in de snelst groeiende stad van Vlaanderen. Het is aan de Vlaamse overheid om het algemeen belang te dienen en een oplossing te zoeken, maar ze doet precies het tegenovergestelde door op een gluiperige manier te proberen het Uplace-project te redden.'

Bonte is verbolgen over het rapport van de bemiddelaar, dat vorige week in De Tijd uitlekte. Daarin stelt de ambtenaar in kwestie een uitweg voor door de oppervlakte van Uplace met 35 procent te verminderen. Vooral de kantooroppervlakte zou eraan geloven. Uplace was zelf vragende partij voor zo'n aanpassing omdat het beseft dat het zich na een jarenlange procedureslag moet neerleggen bij een afgeslankte versie.

Maar het idee van zo'n Uplace-light werd meteen door de tegenstanders afgeschoten. Ook in de Vlaamse meerderheid geniet het plan geen steun van Open VLD en CD&V, bleek vorige week.

Bonte was een van de gesprekspartners van de bemiddelaar, maar hekelt zijn manier van werken. 'Ik voel me gebruikt. Ik heb het rapport nog altijd niet ontvangen. De weergave van mijn gesprek met de bemiddelaar is niet alleen gekleurd, maar is op sommige punten zelfs totaal verkeerd. We hadden afgesproken dat het mogelijk was om het na te lezen, maar dat is nooit gebeurd. Die werkwijze illustreert opnieuw waarom Uplace een gecontesteerd project blijft. Er wordt niet geluisterd, waardoor het lokale draagvlak achterwege blijft en het vertrouwen in de aanpak van de Vlaamse overheid afkalft.'

Toch wil Bonte mee naar een oplossing zoeken vooraleer de Raad van State een oordeel velt. Hij heeft de bemiddelaar voorgesteld dat de grootste ontwikkelaars in de regio samen een oplossing zoeken. Het gaat vooral over Uplace, Alcovil en MG Real Estate. 'Op dit moment beschouwt Uplace zich als de spelverdeler. Dat heeft ertoe geleid dat we in een soort oorlogsgebied zitten, met alle gevolgen vandien. Maar Uplace maakt het ruimtelijk plan niet. Als de investeerders overeenkomen over hun projecten, kunnen we als lokaal bestuur met hen overleggen om uit de impasse te raken', zegt Bonte.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect