Crevits biedt bedrijven fiscaal voordeel voor investeringen in schoolmateriaal

Crevits wil dat bedrijven die ICT en technologische apparatuur aan scholen schenken, die toestellen en machines versneld kunnen afschrijven. ©© BELGA

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil bedrijven aanmoedigen te investeren in opleidingsapparatuur voor scholen. In het kader van de arbeidsdeal pleit ze voor een nieuwe taxshelter.

Onze arbeidsmarkt schreeuwt om technisch geschoolde jongeren die mee zijn met de nieuwste technieken. Daarvoor hebben scholen vaak dure apparatuur nodig. Onder meer autofabrikanten stellen hun wagens ter beschikking van studenten automechanica, zodat ze de nodige praktijkervaring opdoen voordat ze op de arbeidsmarkt belanden. Maar veel scholen zitten met verouderd oefenmateriaal. Crevits wil ze tegemoetkomen door bedrijven een fiscaal duwtje in de rug te geven als ze investeren in opleidingsmateriaal voor scholen.

Crevits legde haar voorstel gisteren voor tijdens het Overlegcomité. Daarin onderhandelen de deelstaten en de federale regering over de arbeidsdeal, waarmee premier Charles Michel (MR) maatregelen wil bundelen om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken. Crevits pleit ervoor dat bedrijven die ICT- en technologische apparatuur aan scholen schenken, die toestellen en machines versneld kunnen afschrijven. Naar analogie met de taxshelter voor filmproducties wil Crevits ook een fiscaal voordeel voor bedrijven die investeren in opleidingsmateriaal in scholen, zoals ICT, lasapparatuur of een verfmachine.

'Ik heb aan de federale regering gevraagd fiscale maatregelen te onderzoeken', zegt Crevits. 'Bedrijven of groepen bedrijven die samen met scholen in schooluitrusting investeren, moeten die investering voor meer dan 100 procent fiscaal kunnen aftrekken. Het is ook in het belang van bedrijven dat scholen met de modernste apparatuur werken. Zo kunnen we het technisch en beroepsonderwijs een enorme boost geven.'

Het voorstel van Crevits is een van de twaalf punten die de Vlaamse regering gisteren voorlegde op het Overlegcomité. Vlaanderen vraagt dat de sociale partners verzekeren dat de procedure bij collectieve ontslagen meer activerend werkt en dat ze voldoende aandacht hebben voor een verloning die meer gebaseerd is op competenties in plaats van op leeftijd of anciënniteit.

Werklozen die een knelpuntopleiding volgen van vier jaar, zoals een bachelor verpleegkunde, moeten ook langer steun krijgen van de VDAB en de RVA. Nu is een opleidingskrediet voor werklozen beperkt tot drie jaar, waardoor de vierjarige opleiding verpleegkunde minder aantrekkelijk is geworden.

'We hebben ons werk gemaakt', zei Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) gisteren in het Vlaams Parlement, waar hij benadrukte dat het aan de federale regering is om maatregelen voor te stellen. De N-VA en Open VLD, die beide in zowel de federale als de Vlaamse regering zitten, vinden de voorstellen die nu op tafel liggen te mager. Ze pleiten voor het inperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Daardoor hopen ze dat werklozen meer inspanningen zullen leveren om een job te vinden. Beide partijen willen ook het brugpensioen verder inperken, maar CD&V en Michels MR zitten daar niet op te wachten.

Met haar voorstel voor een taxshelter duwt Crevits ook de digitalisering van het onderwijs prominent op de agenda van de arbeidsdeal. Crevits verwacht dat bedrijven met extra investeringen een hefboom zetten op de digitalisering en de technologische vernieuwing in het onderwijs. 'Nieuwe technologie in het onderwijs is cruciaal om onze jongeren de vaardigheden mee te geven en hen op te leiden voor de jobs van de toekomst', zegt Crevits, die vandaag naar Porto vertrekt voor een tweedaags OESO-congres over het thema.

In Porto wil Crevits haar digitale agenda vormgeven door de samenwerking tussen het onderwijs en het technologische onderzoeksinstituut Imec in de verf te zetten. Ze voorziet jaarlijks in 1 miljoen euro voor de ontwikkeling van educatieve technologie en voor technologische proefprojecten in de klas. Zo komt er vanaf september een proefproject waarin leerlingen in een virtuele omgeving met een VR-bril oefenen hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven en komt er een virtuele simulatie voor leerlingen die op grote hoogte leren werken.

Crevits is ook te vinden voor de oprichting van een ICT-fonds voor scholen, zoals de federatie van technologiebedrijven Agoria deze week voorstelde. 'Ik wil daar graag over samenzitten', zegt ze. 'Bedrijven zijn duidelijk vragende partij om partnerschappen met scholen aan te gaan. Zo kunnen we vermijden dat leerlingen met gedateerde technologie aan de slag moeten, soms nog van in de tijd toen hun ouders op school zaten.'

KORT

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vraagt aan de federale regering om een fiscale stimulans in te voeren voor bedrijven die scholen aan degelijk materiaal helpen. De taxshelter voor investeringen in moderne onderwijsapparatuur moet verzekeren dat leerlingen beter voorbereid op de arbeidsmarkt belanden. Het kadert in de arbeidsdeal van premier Charles Michel.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect