Draait zomeruittocht in de soep?

De Franstalige vakbond CGSP dreigt de Waalse luchthavens volgende week te blokkeren. Het dreigement volgt op de politieke crisis in Franstalig België, waar de PS sinds begin deze week op de wip zit. Dat verontrust de Waalse vakbonden. Ze vrezen dat met de mogelijke intrede van de liberale MR in de Franstalige, Waalse en Brusselse regeringen enkele so- ciale akkoorden sneuvelen.

Volgende week stonden vergaderingen van de vakbond met Waals minister van Ambtenarenzaken Christophe Lacroix (PS) gepland. Die van dinsdag is al afgelast. Als die van vrijdag ook wordt verdaagd, dreigen de bonden met acties. 'Zonder vergadering op 30 juni gaat alles op slot: de sluizen, de luchthavens...', zei een verantwoordelijke van de socialistische overheidsbond. 'Alle openbare diensten gaan dan dicht. We willen het cdH (dat nog weigert te besturen met de PS en zo de crisis uitlokte, red.) aan zijn beloftes herinneren.'

De stakingsdreiging kan het begin van de vakantie-uittocht verstoren, wat gevolgen kan hebben voor de Vlaamse toeristen die via de luchthaven van Charleroi vertrekken. ez

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect