Farmareuzen in de rij voor Vlaams antibioticum

De farmareuzen Novartis en Boehringer Ingelheim investeren samen met enkele fondsen 27 miljoen euro in de Vlaamse start-up Aelin, die zich toelegt op nieuwe antibiotica tegen almaar resistentere bacteriën.

Het internationale consortium van geldschieters bestaat onder meer uit de investeringsfondsen van Novartis en Boehringer Ingelheim, Fund+ (het investeringsfonds van Thrombogenics-stichter Désiré Collen), de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en het Nederlandse LSP.

Achter dat laatste fonds schuilt onder andere Rudy Dekeyser, die aan de wieg stond van en lange tijd het hoofd was van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Elk van de investeerders neemt zo'n 5 miljoen euro voor zijn rekening, LSP deed een extra inspanning. 'Die internationale financiële steun bevestigt eens te meer de sterkte van biotech van eigen bodem', zegt Els Beirnaert van het VIB.

Aelin Therapeutics is een spin-off van het instituut, dat eerder aan de basis van Ablynx stond. Het opgehaalde geld is het grootste startkapitaal ooit voor een VIB-spin-off. Twee wetenschappers, Joost Schymkowitz en Frederic Rousseau, legden tien jaar geleden de fundamenten voor Aelin, met onderzoek dat onder andere zijn weg vond naar het prestigieuze vakblad Science.

De twee ontwikkelden een procedé om eiwitten te doen samenklitten en ze zo te neutraliseren. Denk aan eiwitten die de sleutelfiguren zijn bij de deling van bacteriën of kankercellen. Het principe heeft in laboratoriumtesten ook al zijn waarde bewezen in virussen, schimmels en zelfs in planten.

Met het geld gaat Aelin de technologie verder op punt zetten, en binnen enkele jaren een eerste toepassing - een nieuw antibioticum - uittesten op mensen. 'Daar is dringend nood aan, want bacteriën vertonen steeds meer resistentie en bestaande antibiotica bieden geen uitweg meer voor bepaalde infecties . Als er geen oplossingen komen, zakken we geleidelijk weg naar de situaties van het begin van de vorige eeuw', aldus Beirnaert.

Maar het potentieel van de technologie reikt verder. 'Door de totaal nieuwe benadering zouden ziekten die tot vandaag onbehandelbaar lijken toch te genezen zijn.' De bedrijfsnaam Aelin verwijst in enkele oude talen naar 'uniek', 'helen' en 'waardevol'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect