netto

Kiezen voor vaste of variabele rente?

WIST U DAT?

Het is wettelijk bepaald dat een rentevoet maximaal mag verdubbelen. Als u dus een variabele woonlening hebt afgesloten met een rentevoet van 2,6 procent, kan de rente ten hoogste stijgen tot 5,2 procent en bijvoorbeeld niet tot 5,6 procent.

Negen op de tien kredietnemers in België kiezen nog altijd voor een vaste rentevoet gedurende de hele looptijd van hun lening. Terecht? Tekst: Dirk Selleslagh

Om te kiezen tussen een variabele of vaste rentevoet voor een hypothecaire lening bestaat er een simpele vuistregel:

·Staat de rente laag, dan kiest u beter voor een vaste rentevoet. Zolang uw lening loopt, geniet u dan een voordelige rentevoet.

·Staat de rente hoog, dan gaat u beter voor een variabele rentevoet. Mogelijk kunt u dan bij een gedaalde rente profiteren van een aanpassing naar beneden.

Kiest u voor een lange looptijd en een variabele rentevoet, dan is het risico groter dat u 'en cours de route' voor fors hogere maandelijkse afbetalingen komt te staan. Zeker nu de rentevoeten voor hypothecaire leningen nog altijd relatief laag zijn. Negen op de tien kredietnemers kiezen daarom nog steeds voor een vaste rentevoet, en dat is volgens veel waarnemers een verstandige keuze.

TIP!

Ook John Romain, de oprichter van de financieel adviseur Immotheker-Finotheker vindt het begrijpelijk dat de meeste kredietnemers de bodemtarieven van nu vastklikken voor de volledige looptijd van het krediet. Maar hij wijst er ook op dat de variabele rentevoeten nog nooit zo laag zijn geweest als nu. Dat kan in het voordeel spelen van gezinnen die gedurende de eerste jaren van het woonkrediet nog een financiële buffer willen opbouwen om later over te schakelen op een hogere rentevoet.

VOORBEELD

Lening van 200.000 euro

Voor een lening op 20 jaar met een vaste rente van 3,20 procent betaalt u maandelijks 1.124,68 euro. De totale rentelast over de volledige looptijd van het krediet bedraagt dan 69.923 euro.

Leent u hetzelfde bedrag met een variabele rente, dan betaalt u bij aanvang slechts 2,64 procent. Dat betekent een maandelijkse aflossing van 1.074,25 euro, wat meteen 50,43 euro minder is dan wanneer u kiest voor een vaste rentevoet. Als u kiest voor een krediet op 20 jaar waarbij de rente na de eerste tien jaar en dan opnieuw na vijf jaar kan worden herzien, dan is het niet uitgesloten dat u ergens onderweg een renteaanpassing naar boven zal meemaken. Maar u weet bij voorbaat waar u in het slechtste geval zal uitkomen. Het is immers bij wet vastgelegd dat de interest op een krediet met variabele rente maximaal mag verdubbelen. De rente zal in het scenario dat wij hier hanteren nooit hoger dan 5,28 procent kunnen uitkomen. In dat geval betaalt u over de totale looptijd van de lening 70.476 euro interesten.

Dat is nauwelijks 553 euro meer dan wanneer u opteert voor een vaste rentevoet.

Het voorbeeld maakt vooral duidelijk dat u voor woonkredieten met een variabele rentevoet maandelijks voor minder hoge aflossingen staat, waardoor u - althans tijdens de eerste jaren - meer kunt sparen. Bovendien ligt de intrestlast over de volledige looptijd van de lening niet zoveel hoger dan wanneer u een krediet met een vaste rentevoet afsluit.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect