Minder rompslomp bij werken aan woning

Vanaf nu mag u een paardenstal bouwen in landbouwgebied. ©© Shutterstock

Een paardenstal bouwen, uw gevel isoleren of uw bouwvergunning verlengen: vanaf begin 2018 kan het een stuk eenvoudiger.

De administratieve mallemolen voor een aantal werken in of rond uw woning wordt een stuk eenvoudiger. In aanloop naar de betonstop keurde het Vlaams Parlement eind vorige maand de 'codextrein' goed. Dat is een pakket wijzigingen in de Vlaamse ruimtelijke ordening. 'De ruimte in Vlaanderen is schaars en de wetgeving over de ruimtelijke ordening is complex. Met dit eerste pakket definitieve wijzigingen willen we een aantal noodzakelijke vereenvoudigingen en moderniseringen doorvoeren', zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). De nieuwe regels - met uitzondering van die voor verkavelingen - worden wellicht eind januari of begin februari van kracht, afhankelijk van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Paardenstal

Tot nog toe was het onmogelijk om als particulier - buiten de beroepslandbouw - een vergunning te krijgen voor een paardenstal op een weide in landbouwgebied. Daar komt verandering in: het wordt mogelijk voor één stal een vergunning te krijgen. Voorwaarde is dat er geen bestaande stallen of andere constructies zijn die kunnen worden aangepast, omgebouwd of uitgebreid tot hobbystal. De stal moet binnen een straal van 50 meter van een vergunde woning staan en de kroonlijst mag niet hoger dan 3,5 meter zijn. Ook de oppervlakte moet beperkt blijven: tot 120 m2 per hectare graasland, met een absoluut maximum van 200 m2.

Verkaveling

De administratieve poespas om een woning in een verkaveling te verbouwen of te renoveren wordt een stuk lichter. Afhankelijk van de verkavelingsvoorschriften kan het vandaag voor de bouw van een veranda of carport verplicht zijn om alle eigenaars in de verkaveling met een aangetekende brief op de hoogte brengen. Zeker in grote verkavelingen is die procedure omslachtig en kostelijk. De verplichting wordt geschrapt. Alleen de gemeente doet nog een openbaar onderzoek, wat overigens al gebeurt.

Voorts kunnen gemeenten soepeler verouderde stedenbouwkundige voorschriften in bestemmings- en uitvoeringsplannen wijzigen. Dat moet nieuwe woonvormen zoals zorg- en kangoeroewonen mogelijk maken.

Gevelisolatie

De Vlaamse overheid zet ook in op energiebesparing. Voor het aanbrengen van gevelisolatie is in principe geen vergunning nodig, maar door voorschriften over de minimale breedte van bouwvrije zijtuinstroken of een maximale bouwdiepte kan gevelisolatie onmogelijk zijn. In de toekomst kan tot 26 centimeter buiten-isolatie aangebracht worden zonder vergunningsaanvraag: die isolatiewerken worden als aanpassingswerken binnen het bestaande bouwvolume beschouwd. 'Eigenaars moeten wel nog altijd rekening houden met de perceelgrens. Gevelisolatie van een halfopen of gesloten bebouwing kan nooit op de grond van een andere eigenaar geplaatst worden', zegt Stijn Verbist, professor rechtsbescherming tegen de overheid aan de Universiteit Hasselt en specialist ruimtelijke ordening.

Zorgwonen

Met zorgwonen wordt in een woning een kleinere woongelegenheid voor een hulpbehoevende gecreëerd. 'Zolang je binnen het bestaande bouwvolume blijft, volstaat een melding. Voor de aanbouw van een extra kamer moet in principe een vergunning gevraagd worden', zegt Verbist.

De definitie van zorgwonen wordt in de wetgeving verfijnd, zodat het mogelijk wordt zorgwoningen te creëren in onder andere zonevreemde woningen en woningen waarvan de verkavelingsvoorschriften een bijkomende woongelegenheid uitsluiten.

Voorts kunnen kinderen ten laste van de hulpbehoevende persoon in de zorgwoning blijven wonen, zonder dat een stedenbouwkundige vergunning moet worden aangevraagd. Een voorbeeld is een gehandicapte moeder die weer bij haar ouders gaat wonen om hulp te krijgen, maar zelf ook twee kinderen heeft.

As-builtattest

Er is al enkele jaren sprake van een as-builtattest. Dat attest komt er, maar het wordt niet verplicht. In het attest verklaart een erkend architect dat een woning volgens de voorschriften en met de nodige vergunningen gebouwd is. Het attest is de optelsom van de stedenbouwkundige vergunning, de tolerantiemarge bij nieuwbouw (het metsershaar) en de uitgevoerde, niet-vergunningsplichtige, vrijgestelde en meldingsplichtige werken in een woning. 'Het document bewijst zijn nut bij een verkoop. Het beschermt de koper tegen stedenbouwkundige misdrijven', zegt Verbist.

Bouwvergunning

Na het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning moeten de werken binnen twee jaar starten, anders vervalt ze. Er komt nu een versoepeling als de bouwwerken niet kunnen starten wegens overmacht. Een voorbeeld is het faillissement van uw aannemer of een plots overlijden van uw partner. De vervaltermijn kan eenmalig met twee jaar verlengd worden, zonder de hele aanvraagprocedure opnieuw te doorlopen.

ALLEEN BEROEP TIJDENS OPENBAAR ONDERZOEK

Voortaan moet u al bij de start van een vergunningsprocedure eventuele bezwaren kenbaar maken. Het is niet meer mogelijk om na de afgifte van een vergunning nog actie te ondernemen. Alleen wie tijdens de periode van het openbaar onderzoek een gemotiveerd bezwaar indiende, heeft het recht nadien beroep aan te tekenen. 'Het wordt essentieel om de bezwaartermijnen goed te bewaken. Voor vergunningen en onteigeningen bedraagt de bezwaartermijn tijdens een openbaar onderzoek normaal 30 dagen, voor complexere dossiers 60 dagen', zegt Verbist. 'Bovendien moet u uw bezwaar goed motiveren. Alleen melden dat u tegen het project bent, volstaat niet.'

Er zijn uitzonderingen voor overmacht. U kunt beroep aantekenen als u de gele affiche van het openbaar onderzoek gemist hebt omdat u bijvoorbeeld in het ziekenhuis lag. Ook als de plannen na het openbaar onderzoek wijzigen, is beroep mogelijk.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect