Ongeoorloofde kredietkaarten en schimmige onkosten bij Neo

Het prestigieuze Brusselse Neo-project voor de ontwikkeling van de Heizelsite heeft als blikvanger de bouw van een winkelcomplex. ©© doc

Niet alleen bij de Brusselse brandweer en Brussel.net, maar ook bij het Brusselse shoppingcenter Neo en het Brusselse Parkeeragentschap is sprake van wanbeheer.

Het Rekenhof stelde eerder al op grote schaal onregelmatigheden vast bij de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en bij Net Brussel, het afvalbedrijf van het Brussels Gewest. En nu blijkt er ook sprake te zijn van wanbeheer bij het prestigieuze Brusselse Neo-project voor de ontwikkeling van de Heizelsite, met als blikvanger de bouw van een winkelcomplex, blijkt uit het Brusselse blunderboek van het Rekenhof.

In de schimmige structuur van vzw's en vennootschappen die in Brussel is uitgebouwd, en waarop de PS-macht deels gestoeld is, staat Neo bovenaan. Neo is de coöperatieve vennootschap van het Brussels Gewest en de stad Brussel die moet instaan voor de ontwikkeling van de Heizelsite en de bouw van een winkelcomplex.

Philippe Close (PS) was jarenlang voorzitter, maar toen hij burgemeester van Brussel werd, kondigde hij aan dat hij de meeste van zijn mandaten zou stopzetten. De CEO van Neo is Henri Dineur, die van 2004 tot 2008 kabinetschef was van toenmalig Brussels minister-president Charles Picqué (PS).

Dineur kon als CEO van Neo beschikken over twee kredietkaarten op zijn naam. In 2014 en 2015 werd met die kaarten 10.672 euro betaald, voornamelijk reis-, deelnemings- en representatiekosten. Maar volgens het Rekenhof is het strijdig met de Brusselse wetgeving, die stelt dat 'de openbare instellingen hun openbare mandatarissen geen kredietkaart mogen geven'.

Bovendien blijken voor verschillende uitgaven geen verantwoordingsstukken te zijn. Er is ook cash geld afgehaald zonder verantwoordingsstukken. En de Excel-bestanden met uitgaven, die ter goedkeuring moeten worden voorgelegd bij Neo, zijn niet volledig. Na de opmerkingen van het Rekenhof heeft Neo beslist de twee kredietkaarten onmiddellijk in te trekken en in een kluis op te bergen. Bij de bank is gevraagd ze te annuleren.

Maar daarmee zijn nog niet alle problemen van de baan. Het Rekenhof meldt ook nog dat verplaatsingskosten van de CEO niet werden aangegeven, maar als reisonkosten zijn geboekt. En opnieuw zijn er geen verantwoordingsstukken.

Voorts blijkt dat Neo de wetgeving voor overheidsopdrachten niet correct naleeft. 'De principes inzake mededinging, gelijke behandeling en/of transparantie van de procedure werden niet nageleefd', meldt het Rekenhof. Zo blijkt dat Neo bij zijn fusie met EXCS - de nv die in 1998 werd opgericht voor de inrichting van stadsruimten en die in 2015 weer werd ontbonden - alle verplichtingen heeft overgenomen, zoals ruim een miljoen euro aan erelonen voor juridisch advies over de ontwikkeling van de Heizelsite. Maar voor die juridische adviezen is nooit mededinging georganiseerd, klaagt het Rekenhof aan. Dat is al evenmin het geval voor consultancyopdrachten, die voor 242.469 euro in de boeken van Neo staan.

Ook voor de consultancy met betrekking tot het beheer van Neo blijkt nooit mededinging te zijn georganiseerd. In de loop van 2015 werd voor die administratieve consultancy-opdrachten 965.345 euro betaald. Het Rekenhof herinnert eraan dat een aanbestedende overheid zich niet te lang aan een leverancier mag binden en regelmatig de concurrentie moet raadplegen. In een reactie laat Neo weten dat het zich in regel wil stellen en nieuwe overheidsopdrachten wil uitschrijven.

WANBEHEER BIJ PARKEERAGENTSCHAP

Het Rekenhof bekeek de rekeningen van het Brussels Parkeeragentschap, maar noemt de verstrekte gegevens 'dermate ontoereikend dat het onmogelijk is een gefundeerd oordeel te geven over de getrouwheid ervan'.

De boekhouding blijkt een rommeltje. Uitgaven worden niet of verkeerd geboekt, de opbrengsten zijn met 121.499 euro overschat. Fietsenstallingen die nog niet waren geleverd, werden toch al geboekt voor 102.900 euro. De kostprijs van nieuwe parkeerautomaten voor ongeveer 56.000 euro is onderschat, enzovoort.

Opmerkelijk is nog de 'access fee' van 4 miljoen euro die betaald is voor parkeerplaatsen onder parking C van de Heizel, waarvoor geen verantwoordingsstukken zijn (lees hiernaast).

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect