Opmaak EPC-attest niet altijd verplicht

Wie zijn woning verkoopt of verhuurt, moet de kandidaat-koper of -huurder een EPC-attest overhandigen. Wie die verplichting aan zijn laars lapt, riskeert een boete. Toch zijn er ook situaties waarin de verkoper of verhuurder geen EPC-attest moet afleveren.

1> Waarvoor dient een EPC-attest?

Het EPC geeft de energieprestatie van een woning weer. Dankzij het EPC-attest krijgt de toekomstige bewoner van een woning, de koper of de huurder, een beeld van de energiezuinigheid van die woning.

Hoe lager de score, hoe minder energie de woning nodig heeft. Het attest bevat ook gestandaardiseerde aanbevelingen om energie te besparen.

2> Wanneer moet u een EPC-attest afleveren?

U bent verplicht een EPC-attest af te leveren als u een woning, een appartement of een studio verkoopt of verhuurt. Ook als u een studentenkamer verkoopt of verhuurt, moet u een EPC-attest voorleggen. Als die kamer over een eigen toilet, badkamer en keuken beschikt, moet u een EPC-attest per wooneenheid (dus per kamer) afleveren. Als het gaat om een studentenhuis met enkel een gemeenschappelijke badkamer, keuken of toilet, dan moet u een EPC-attest voorleggen voor het volledige gebouw.

Vanaf 1 juli is een EPC-attest ook nodig voor woningen zonder verwarmingsinstallatie, bijvoorbeeld voor volledig gerenoveerde woningen waarin nog geen verwarming is geïnstalleerd. Let wel, voor woningen met een uitsluitend niet-residentiële functie is het attest nog niet vereist. Verkoopt u een pand dat uitsluitend dienstdoet als garage, dan is het attest niet vereist.

Een EPC-attest is slechts nodig als u de volledige woning of de volledige wooneenheid verkoopt, niet als u de helft van de gezinswoning aan uw ex-partner overdraagt of uw deel in een geërfd pand aan een andere erfgenaam.

Het attest is nodig als u het geheel in volle eigendom overdraagt, niet als u slechts het vruchtgebruik of de naakte eigendom verkoopt.

Als u een woning, appartement of een studio wilt verhuren, moet u het EPC-attest afleveren als u de woonst voor minstens twee maanden verhuurt. Bij de verhuur van een appartement aan zee voor een periode van een of twee weken is geen EPC-attest vereist.

Tot slot is het attest niet nodig als u geen schriftelijke publieke publiciteit voert voor de verkoop of het verhuren van uw woning.

3> Wie moet het attest afleveren?

De verkoper of de verhuurder. U kunt in het contract met een makelaar wel bedingen dat hij die verplichting op zich neemt. De makelaar en de notaris zullen erop toezien dat u tijdig over het attest beschikt. Zij moeten er immers voor zorgen dat bepaalde elementen uit het EPC-attest worden opgenomen in de publiciteit, zoals de energiescore.

4> Wanneer moet u over zo'n attest beschikken?

Vanaf het ogenblik dat u de woning te koop of te huur aanbiedt.

5> Wie maakt het EPC-attest op?

U moet het attest laten opmaken door een erkend energiedeskundige. In Vlaanderen zijn naar schatting zo'n 2.000 actieve energiedeskundigen.

Het is belangrijk dat u alle bewijzen van energiebesparende investeringen aan de deskundige overhandigt, ten laatste als die ter plaatse komt. Doet u dat niet, dan beoordeelt de deskundige de energieprestatie op basis van het bouwjaar van de woning of de installaties. Dat kan leiden tot onaangename verrassingen.

6> Wat riskeert u als u geen EPC-attest aflevert?

Dan kunt u een boete krijgen van 500 tot 5.000 euro.

7> Wat kost een EPC-attest?

Er zijn geen vaste prijzen. De energiedeskundige is vrij om zijn prijs te bepalen. Doorgaans moet u rekenen op 150 tot 300 euro. Al hangt de prijs af van de complexiteit van de woning en van de verplaatsingen die de deskundige moet maken. U kunt de kostprijs niet inbrengen in uw belastingen.

8> Hoelang is het EPC-attest geldig?

Het attest is tien jaar geldig. De uiterste geldigheidsdatum staat op het attest zelf vermeld.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect