Overheid overtreedt regels voor aanbestedingen

De diensten van de federale overheid houden zich niet altijd aan de regels over overheidsopdrachten die moeten vermijden dat bedrijven een voorkeursbehandeling krijgen. Dat blijkt uit een rapport dat het Rekenhof deze week bezorgde aan de fracties in de Kamer.

'Voor bepaalde leveringen en diensten wordt vaak geen beroep gedaan op een overheidsopdrachtenprocedure', stelt het Rekenhof. Concurrerende bedrijven krijgen daardoor geen faire kans om mee te dingen naar een opdracht.

Verschillende overheidsdiensten sloten in 2015 contracten met bedrijven zonder eerst offertes op te vragen bij concurrenten. Het beheer en de controle van de aanbestedingen laten ook vaak te wensen over, oordeelt het Rekenhof. Zo is er sprake van bestellingen zonder voorafgaande offerte, van aanbestedingen die niet algemeen worden bekendgemaakt - terwijl dat moet - en van overeenkomsten die stilzwijgend jarenlang worden verlengd.

Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo hoopt dat het rapport de regering wakker schudt. 'Het gaat soms om enorme bedragen die met belastinggeld betaald worden. Dan mag je toch verwachten dat alles correct verloopt.' Verschillende bevoegde ministers beloofden aan het Rekenhof werk te zullen maken van maatregelen om onregelmatigheden te voorkomen.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect