'Telemonitoring kan veel miserie en geld besparen'

230.000 Belgen - vooral 70-plussers - kampen met chronisch hartfalen. Sommigen belanden tot vijf keer per jaar in het ziekenhuis. 'Maar met telemonitoring en apps kunnen we veel miserie en miljoenen euro kosten besparen.'

'Ik heb in acht jaar tijd het aantal patiënten met chronisch hartfalen zien verdubbelen', zegt hartspecialist Paul Dendale (UHasselt en Jessa Ziekenhuis). 'Het is een epidemie. We zijn erin geslaagd plotse overlijdens door hartinfarcten op te vangen. We houden die mensen langer in leven, maar met een beschadigd hart. Dat creëert een grote groep chronische patiënten en veel kosten. De kosten van hartfalen zijn van dezelfde orde als die van kanker.'

De symptomen treffen vooral 70-plussers: kortademigheid, vermoeidheid en vochtopstapeling in voeten, enkels en longen. Soms extreem. 'Er zijn patiënten die hier binnenkomen en naar adem happen omdat vocht in de longen zit. Ze verdrinken in hun eigen lichaamsvocht. Sommigen belanden hier wel vijf keer per jaar.'

Om die ergste gevallen aan te pakken, werkt Dendale al tien jaar aan een systeem om ze minutieus op te volgen via telemonitoring. Tests op een 300-tal patiënten - samen met het techbedrijf Philips - lopen in meerdere Belgische ziekenhuizen. Dit e-healthmodelproject krijgt steun van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

'Zo kunnen we voorspellen wanneer het uit de hand loopt, en ingrijpen vooraleer een ziekenhuisopname nodig is. De patiënt meet dagelijks zijn gewicht, bloeddruk en hartslag. Die data worden doorgestuurd naar onze server, waarop we alarmlimieten hebben ingesteld. Een toename van 1 of 2 kilo in korte tijd kan bijvoorbeeld wijzen op vochtopstapeling. Dan schieten we in actie.'

Dendale ontwikkelde ook een telerevalidatie-app om patiënten na een hartinfarct of hartoperatie op het rechte pad te houden. Die app zal op termijn cholesterol- en suikermetingen in het bloed combineren met stimuli om meer te bewegen, gezonder te eten en te stoppen met roken.

Maar Dendale beseft dat dat niet alles oplost. 'De arts kan veel doen, maar de patiënt heeft zijn gezondheid grotendeels zelf in handen. Toch zie ik toch hoopgevende signalen. De joggingrage, elektrische fietsen,... Het zijn allemaal deeltjes van de oplossing. Maar als je niet gemotiveerd bent, zal het niet lukken. Ook niet met een app.'

Dendale is een krak in zijn vak. Deze zomer werd hij uitgenodigd in Singapore als adviseur om er een gelijkaardig systeem op grote schaal uit te rollen. Leuk, maar ook een bron van frustratie. 'Het gevaar is dat daar binnen drie jaar alles op poten staat en dat we in België nog altijd studies doen. Het wettelijk kader ontbreekt hier nog. En de terugbetaling van de nieuwe technologie. Die moet er komen, anders houdt het op. Maar goed, ik ben hoopvol.'

De federale overheidsdienst Volksgezondheid neemt volgend jaar de resultaten van 24 e-healthprojecten onder de loep en beslist over een terugbetaling.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect