UGent wellicht zonder nieuwe rector nieuw academiejaar in

Ook in de zevende ronde is kandidaat-rector Rik Van de Walle er niet in geslaagd de Gentse rectorverkiezingen te winnen. Het ziet ernaar uit dat de verkiezing over de zomer wordt getild.

De soap van de Gentse rectorverkiezingen sleept verder aan. Het kandidatenduo Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe kreeg in de zevende ronde 60,4 procent van de stemmen. Ondanks het gebrek aan tegenkandidaten haalden ze opnieuw niet de vereiste tweederdemeerderheid. Van de Walle gooide voor deze verkiezingscyclus de handdoek in de ring. De UGent sloot daarop de verkiezingscyclus. De raad van bestuur zal op vrijdag 30 juni het verdere verloop van de rectorverkiezingen vastleggen.

Volgens verschillende bronnen worden de rectorverkiezingen over de zomer getild. Verkiezingen tijdens de zomer liggen gevoelig, want veel studenten en personeelsleden zijn dan op vakantie. Ook moeten eventuele nieuwe kandidaten de kans krijgen campagne te voeren.

Wat nu? Een mogelijkheid is een decreetswijziging te vragen waarbij niet langer een tweederdemeerderheid nodig is om de verkiezingen te winnen. Op die manier vermijdt de universiteit dat er volgend academiejaar geen nieuwe rector is en kan ze de rangen sluiten. Maar een breed draagvlak voor de rector is een historische traditie van de pluralistische universiteit. Bovendien lijkt het alsof de decreetswijziging er komt om Van de Walle alsnog op het schild te hijsen.

In een tweede scenario wordt het mandaat van de huidige rector Anne De Paepe een paar maanden verlengd zodat bij nieuwe verkiezingen alsnog een tweederdemeerderheid kan worden gevonden. Een alternatief kandidatenduo zou klaarstaan om een worp naar het rectoraat te doen: Patrick De Baets en Karin Raeymaeckers.

In een derde scenario wordt het mandaat van De Paepe meteen voor bijvoorbeeld een jaar verlengd. Op die manier koopt de universiteit tijd om de geplande hervorming van de bestuursstructuur door te voeren door zowel het verkiezingsreglement als het aantal vicerectoren en de raad van bestuur onder de loep te nemen. Het nadeel is dat de electorale spanning die oefening kan besmetten. Bovendien is de imagoschade al groot genoeg.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect