Welke minister leidt zoektocht naar 750 miljoen?

©RV DOC

Minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) voelt zich niet verantwoordelijk voor de hertekening van de overheid, een project dat 750 miljoen euro moet opbrengen. 'Dat is de verantwoordelijkheid van de vol- tallige regering.'

'Er wordt een heel verdienstelijke poging gedaan om de verantwoordelijkheid voor de redesign bij mij te leggen, maar het is de voltallige regering die die beslissing heeft genomen', maakte Vandeput gisteren duidelijk in het parlement.

Onder impuls van de N-VA besliste de regering-Michel bij de onderhandelingen over de taxshift een deel van de belastingverlagingen te financieren door besparingen bij de overheid. Er zou een hertekening van de overheid komen. Die moet tegen 2020 750 miljoen euro opbrengen.

Maar van in het begin waren er twijfels of die opbrengst gehaald zou worden, omdat lang onduidelijk bleef op welke manier de overheid gaat besparen. In die mate zelfs dat gesproken werd over het 'grote zwarte gat'.

Gisteren gaf Vandeput in het parlement voor het eerst toelichting bij zijn plannen. Daar temperde hij de verwachtingen. 'Het is niet de bedoeling een nieuwe blauwdruk voor de federale overheid uit te tekenen. Eerder dan een big bang hebben we gekozen om stap voor stap te gaan.' De bedoeling is zes projecten op te starten. Zo worden vier bestaande overheidsinstellingen - Personeel en Organisatie, Begroting, ICT en Kanselarij - samengevoegd. 'Nu heeft elke overheidsdienst zijn eigen personeelsdienst. Dat moet centraal gebeuren, wat schaalvoordelen kan opleveren', klinkt het op het kabinet-Vandeput. Daarnaast is het de bedoeling dat de overheid centraal aankoopt. 'Defensie bijvoorbeeld is gespecialiseerd in banden, waarom zou ze dan niet alle banden aan- kopen.'

Voorts moet de inning van de belastingen efficiënter worden georganiseerd, net als het beheer van het vastgoed; moet de gezondheidszorg operationeel worden verbeterd en zijn er nog besparingen mogelijk bij Justitie. 'Maar daarvoor zijn de individuele ministers verantwoordelijk', benadrukt Vandeput. 'Ik wil mijn verantwoordelijkheid niet ontvluchten, maar dit is een project van de hele regering.'

Vandeput benadrukt dat er een stuurgroep is opgericht onder leiding van de premier. Een werkgroep onder leiding van Jan Smedts, een kabinetsmedewerker van N-VA-vicepremier Jan Jambon, volgt de projecten op. Maar ook het kabinet-Jambon ontkent verantwoordelijk te zijn voor de redesign van de overheid. 'Dat is een regeringszaak', klinkt het op het kabinet.

CD&V-Kamerlid Hendrik Bo- gaert, die Vandeput gisteren in het parlement aan de tand voelde, zegt bezorgd te zijn over de evolutie van het project. 'In een veranderingsproces is het belangrijk dat iemand zich verantwoordelijk voelt. Maar nu blijkt dat er geen echte leider is', zegt Bogaert.

Bogaert vraagt zich ook af of de 750 miljoen euro opbrengsten realistisch zijn. 'Als ik het allemaal bekijk, is dit geen redesign van de overheid, maar is het gereduceerd tot een experiment. Dit is geen hervorming zoals destijds de Copernicushervorming van Luc Van den Bossche. Ik stel vast dat er een enorme kloof gaapt tussen wat men vooropstelt, 750 miljoen euro, en wat wordt voorgesteld.'

Volgens Vandeput is de 750 miljoen euro die in de begroting is ingeschreven niet uit de lucht gegrepen. 'Dat cijfer is gebaseerd op studies. Maar als de komende jaren blijkt dat het onvoldoende opbrengt, wordt bijgestuurd', klinkt het op het kabinet-Vandeput.

DE ZES SPEERPUNTEN VAN DE REDESIGN

1. Centraal aankopen door overheidsdiensten, in plaats van elk afzonderlijk.

2. Minder overheidsdiensten, en de fusie van de overheidsdiensten Per- soneel, Begroting, ICT en Kanselarij tot één dienst.

3. Een efficiëntere inning van de belastingen.

4. Een beter beheer van het vastgoedpatrimonium.

5. Een efficiënter beheer van de gezondheidszorg.

6. Besparingen bij Justitie.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect