Ziekenhuizen slaan alarm over claims fiscus

De Vlaamse ziekenhuisdirecteurs luiden de alarmbel bij de regering-Michel. Omdat de Bijzondere Belastinginspectie de sector blijft gijzelen met 'exuberante' miljoenenclaims.

Gisteren hebben de Vlaamse ziekenhuisdirecteurs groen licht gegeven voor de brief die de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro zal versturen naar de federale regering. De brief is gericht aan premier Charles Michel (MR), alle vicepremiers, minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Ook Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) mag de brief in zijn bus verwachten.

In de zomer maakte De Tijd bekend dat de Bijzondere Belasting- inspectie (BBI) een monsterclaim had afgevuurd op het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), dat 3.000 medewerkers telt. Intussen is de belastingfactuur al opgelopen tot meer dan 110 miljoen euro. Zolang de patstelling blijft, zal dat bedrag verder oplopen.

Wat is het probleem? De BBI viseert de manier waarop de ziekenhuizen de erelonen aangeven die ze uitkeren aan artsen die in een pool werken, bijvoorbeeld binnen een 'maatschap'. Veel ziekenhuizen maken geen aparte fiscale fiches op van de erelonen die elke geneesheer individueel opstrijkt, maar alleen voor de pool waarin ze zich hebben verenigd. Volgens de BBI hindert dat de belastingcontroles. Met als gevolg dat de BBI van het Limburgse ziekenhuis het totale bedrag claimt van alle honoraria die het in 2013 en 2014 uitbetaalde, plus een verhoging met 103 procent voor zogeheten 'geheime commissielonen'.

De ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro hoopte afgelopen zomer zo snel mogelijk de kwestie met de fiscus te kunnen uitklaren, omdat de BBI met de zaak in Limburg een precedent wil scheppen. Dus hangt de claim als een zwaard van Damocles boven de meer dan 60 ziekenhuizen in Vlaanderen.

In hun brief aan de regering- Michel waarschuwen de Vlaamse ziekenhuisdirecteurs dat het zo niet verder kan. 'De BBI heeft onlangs een nieuwe belastingaanslag verstuurd naar het ZOL, ondanks de lopende gesprekken en het feit dat het ziekenhuis de fiches opstelde conform de richtlijnen die Zorgnet-Icuro - in afwachting van een definitieve regeling - toestuurde aan zijn leden. De sector is zeer bezorgd over deze ontwikkelingen.'

'Het uitblijven van de nodige instructies vanwege de fiscale administratie en de hardnekkigheid waarmee de BBI doorgaat, creëren totale rechtsonzekerheid in de sector.'

'Het is zorgwekkend dat in een dossier waarin geen onregelmatigheden werden aangetoond en dat blijkbaar een louter administratieve inslag heeft, onredelijke standpunten en taxaties worden opgelegd. Ondanks alle inspanningen die de betrokken instelling en artsen al leverden om de gevraagde transparantie te geven.'

'Los van de gegrondheid van de feiten en de sanctie zijn de kwalificatie door de BBI als 'geheime commissielonen' en de boete die de BBI daaraan verbindt exuberant. De omvang van de bedragen brengt het voortbestaan van de instellingen die worden geviseerd rechtstreeks in het gedrang.'

'Alleen al het feit dat de fiscale administratie op brede schaal onderzoekt welke de beste oplossing is voor deze problematiek toont aan dat er geen sluitende bepalingen bestaan.'

'Als sector vragen we met de grootste aandrang dat de rechts- zekerheid zo snel mogelijk wordt hersteld. Voor de lopende onderzoeken, maar ook voor potentiële toekomstige dossiers moet een sluitende oplossing worden aangereikt. Intussen wenst de sector dat de fiscale administratie de nodige stappen doet om de aberraties recht te trekken.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect