Zoektocht naar trofee die Arbeidsdeal moet laten glimmen

©Jacques Moeraert

Terwijl hij er nog niet was, werd de Arbeidsdeal al weggezet als 'een koude plat'. Een eyecatcher, zoals het sneller laten dalen van de werkloosheidsuitkeringen, moet aan die kritiek counteren.

'Koude plat', zo noemde Voka-topman Hans Maertens de Arbeidsdeal die de regering-Michel wil beklinken. 'Iedereen krijgt een beetje, maar op het einde ga je met honger naar huis.' Het was een reactie op CD&V-vicepremier Kris Peeters, die duidelijk had gemaakt dat hij de Vlaamse voorstellen voor de Arbeidsdeal zou overnemen, maar niet wilde weten van federale hervormingen zoals in het inperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd of het afschaffen van het brugpensioen. Nochtans dringen zijn coalitiepartners N-VA en Open VLD daarop aan.

De kritiek van de Vlaamse werkgevers is vervelend, want premier Charles Michel (MR) wil met de Arbeidsdeal een orgelpunt zetten. Met het plan, waarmee werkzoekenden vlotter naar de vele openstaande vacatures worden begeleid, wil hij aantonen dat hij tot de laatste dag van de legislatuur een hervormer is. Het moet ook bewijzen dat zijn regering niet is verlamd door een stellingenoorlog tussen de Vlaamse coalitiepartners in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Wie 'koude plat' serveert, bevestigt evenwel het beeld dat het allemaal niet zo goed meer lukt.

Peeters, die als minister van Werk bevoegd is voor het arbeidsmarktbeleid, voelt aan dat de druk zal toenemen om toch nog een trofee aan de Arbeidsdeal toe te voegen. De Vlaamse voorstellen moesten vooral de activering van de werklozen versterken. Zo zal een ontslagen werknemer zich meteen en niet pas op het einde van zijn opzegperiode moeten melden bij de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Een nieuwe federale hervorming, bij voorkeur een eyecatcher die de Arbeidsdeal de allure van een groot akkoord kan geven, moet nog een stapje verder gaan.

Vlucht vooruit

In plaats van de voorstellen van zijn coalitiepartners N-VA en Open VLD af te wachten, heeft Peeters voor de vlucht vooruit gekozen. Zijn oog viel op een opiniestuk van Stijn Baert in De Tijd. De professor arbeidseconomie aan de UGent en de UAntwerpen kwam met een voorstel op de proppen dat de N-VA en Open VLD, die voor een beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd zijn, en CD&V en de MR, die dat niet willen, te verzoenen. Hij pleitte ervoor de werkloosheidsuitkeringen direct na een ontslag te verhogen, maar ze vervolgens sneller te laten dalen.

Wie zijn baan verliest, krijgt nu tijdens het eerste jaar werkloosheid 60 à 65 procent van zijn laatste loon als werkloosheidsuitkering, weliswaar tot een bepaald maximumbedrag. Het idee is om dat bedrag te verhogen, zodat wie werkloos wordt zijn inkomen in de eerste maanden nauwelijks ziet dalen. Het moet die persoon toelaten zonder al te veel zorgen naar een nieuwe baan te zoeken.

Volgens de huidige regeling daalt de werkloosheidsuitkering na een jaar in de richting van een vastgelegd minimum. De hoogte van het bedrag hangt af van de gezinssituatie en het aantal gewerkte jaren. Uiterlijk vanaf de 49ste maand werkloosheid valt een werkloze terug op het minimum. In het voorstel van Baert belanden werklozen daar sneller. Dat moet hen aanzetten sneller een baan te aanvaarden die minder aansluit bij hun interesses of waarmee ze minder verdienen dan in hun oude baan.

Het kabinet van Peeters heeft contact opgenomen met Baert en laat het voorstel doorrekenen door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), die verantwoordelijk is voor de werkloosheidsuitkeringen. Uit die berekeningen moet blijken of en op welke manier het voorstel budgettair haalbaar is. Op basis daarvan zal Peeters bepalen of hij het op de tafel van de regering-Michel legt.

De grote lijnen van het plan kunnen Peeters' coalitiepartners alvast bekoren, waardoor een compromis plots dichterbij komt. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) staat naar eigen zeggen 'te popelen' om het op tafel te zien belanden. Toch zitten er nog enkele adders onder het gras. Zo gaan in de CD&V-rangen stemmen op om de hervorming aan te grijpen om de minima te verhogen die langdurig werklozen als uitkering krijgen. Voor de N-VA gaat dat dan weer te ver.

Michel hoopt de onderhandelingen over de Arbeidsdeal, die gekoppeld zijn aan die over de begroting, nog voor het zomerreces af te ronden. De hoop voor de nationale feestdag van 21 juli te landen is evenwel vervlogen. De gesprekken zullen ook volgende week nog doorgaan.

Groep van Tien zoekt naar aanbevelingen

De kopstukken van de vakbonden en de werkgeversorganisaties proberen vandaag in de Groep van Tien aanbevelingen te formuleren over de Arbeidsdeal. Gisteren boekten ze vooruitgang, maar onvoldoende om te landen. De werkgeversorganisaties willen meer inspanningen om werklozen te activeren, de vakbonden kijken eerder naar de bedrijven. Ze hopen dat die hun aanwervingsbeleid omgooien, zodat groepen zoals langdurig werkzoekenden of mensen met een migratieachtergrond meer kansen krijgen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect