1 op 7 kredietreclames overtreedt wet

Meer dan een op de zeven advertenties voor leningen is in strijd met de wet. Dat blijkt uit de cijfers van de taskforce ‘kredietreclame’, die De Tijd kon kijken. In 2009 heeft de taskforce op verzoek van minister van Ondernemen, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), dubbel zoveel advertenties gecontroleerd als de vorige jaren. De inspecteurs hebben het voorbije jaar 692 advertenties gecontroleerd. 107 advertenties bleken op verschillende punten niet in orde, goed voor enkele honderden inbreuken op de wet op het consumentenkrediet.

In die wet staat een hele reeks regels voor ‘kredietpromotie’, die niet zijn nageleefd. De inspecteurs hebben verschillende verboden praktijken vastgesteld. Consumenten die hun schulden al niet te baas konden, wordt toch een lening aangepraat. Er wordt onrechtmatig gewezen op het gemak of de snelheid waarmee je een lening kan krijgen. Er is zogezegd sprake van een ‘gratis krediet’. Er wordt aangeboden lopende schulden te hergroeperen. En het maximale kostenplaatje per jaar wordt niet correct weergegeven.

Ook de wettelijke verplichtingen worden niet nageleefd. Vaak is de identiteit of het adres van de adverteerder niet opgenomen in de advertentie. De kredietvorm staat niet altijd vermeld. Ook de prospectus is niet altijd beschikbaar. Daarin staan nochtans cruciale gegevens, zoals het bedrag, de looptijd, de eenmalige en de terugkerende kosten en de betalingsregeling.

De kredietgevers en -makelaars die in de fout gingen, kwamen meestal weg met een waarschuwing. De inspecteurs hebben 92 ‘processen-verbaal van waarschuwing’ uitgeschreven. Ze hebben 15 ‘pro justitia’s’ opgesteld, waarbij de overtreders is voorgesteld een minnelijke schikking te betalen. Maar die schikkingen bedragen gemiddeld slechts 750 euro.

De taskforce kredietreclame is begin 2006 opgericht door de regering-Verhofstadt II. Vooral de agressieve praktijken van Citibank gaven aanleiding tot een permanente controle op de kredietadvertenties. Bij de taskforce werkt een tiental inspecteurs van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, de vroegere economische inspectie. In zijn eerste werkjaar controleerde de taskforce zo’n 260 advertenties. In opdracht van minister Van Quickenborne is het aantal controles in 2009 meer dan verdubbeld.

Minister Vincent Van Quickenborne heeft onlangs in de Kamer nog een wetsontwerp ingediend dat de wet op het consumentenkrediet van 1991 aanpast. Daardoor zullen de advertentieregels nog een pak strenger worden. De wetswijziging van Van Quickenborne gaat daarin verder dan de Europese richtlijn van 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten.

Zo wil de minister van Ondernemen dat voortaan in elke reclame voor consumentenkrediet het zinnetje ‘Let op, geld lenen kost ook geld’ wordt opgenomen. Consumenten lokken met het aanbod om hun schulden te hergroeperen wordt helemaal verboden. In lijn met het verbod om consumentenkredieten in cash uit te betalen, zal ook de reclame geen beelden van cash geld meer mogen bevatten. De reclames mogen ook niet meer specifiek gericht zijn op consumenten met schuldproblemen. Slogans zoals ‘ook al hebt u elders al een krediet’ of ‘ook als u al achterstallige betalingen hebt’ worden ten strengste verboden.

Het wetsontwerp is al in bespreking in de Kamercommissie Bedrijfsleven en zal op zijn vroegst na de paasvakantie worden goedgekeurd.


Lars Bové

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud