2.000 banen staan op de tocht in beschutte en sociale werkplaatsen

(tijd) - In de beschutte en sociale werkplaatsen staan 2.000 banen op de tocht. Reden hiervoor is dat de federale overheid de lastenverlagingen aan die sectoren terugschroeft. 'Dat betekent 9,5 miljoen euro extra kosten. Die kunnen de werkplaatsen niet dragen', zei Christel Vanroelen van de Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen. De federale minister van Werk, Frank Vandenbroucke, zei gisteren in het parlement dat hij aan een oplossing werkt.

In ons land zijn er 146 beschutte werkplaatsen die 22.000 mensen met een handicap tewerkstellen en 4.200 mensen als omkaderingspersoneel. Daarnaast beschikt Vlaanderen ook nog over 111 sociale werkplaatsen die 2.500 laag opgeleide mensen die langdurig werkloos waren, werk geven, evenals 500 werknemers in omkadering. Het zijn twee belangrijke spelers in de sociale economie.

Net op het moment dat de federale overheid op de werkgelegenheidsconferentie besluit dat de sociale economie in het creëren van extra banen een cruciale rol krijgt, komen in de beschutte en de sociale werkplaatsen 2.000 banen op de tocht te staan.

De werknemers in de beschutte werkplaatsen krijgen sinds 1999 een minimumloon. Om dit te bekostigen, krijgen de beschutte werkplaatsen onder meer subsidies van de federale overheid. Die gebeuren via een vermindering van de werkgeversbijdragen die voor het bedrijfsleven in het algemeen gelden en een vermindering van de werkgeversbijdragen dankzij de sociale Maribel. Het probleem is dat de algemene vermindering van de werkgeversbijdragen niet geïndexeerd wordt en de lonen wel. Daarnaast werd op 1 januari een regel ingevoerd die de volgorde verandert waarin de sociale Maribel-vermindering en de structurele vermindering mogen worden afgetrokken van de patronale lasten. De regel is ingevoerd om de zaken te vereenvoudigen maar betekent voor de beschutte werkplaatsen extra kosten. 'Door de richtlijn kunnen wij onze structurele lastenverlaging niet meer volledig uitputten', zei Vanroelen. De beschutte werkplaatsen zien dit jaar 7,5 miljoen euro aan hun neus voorbijgaan.

Een gelijkaardig probleem stelt zich ook bij de sociale werkplaatsen. Zij stellen mensen tewerk in speciale statuten en genieten daardoor van een vermindering van hun sociale zekerheidsbijdragen. Sinds 1 januari is die vermindering teruggeschroefd. Het resultaat: 2 miljoen euro extra kosten dit jaar. 'Als er niet snel een oplossing komt, eindigt de hele sector dit jaar in het rood en dreigen er 2.000 banen verloren te gaan', zei Vanroelen.

Minister Vandenbroucke zei gisteren in het parlement dat hij een oplossing uitwerkt. Als blijkt dat de sociale zekerheidsbijdragen van de beschutte werkplaatsen dit jaar hoger ligger dan vorig jaar worden er 'technieken gezocht om de verschillen bij te passen'. Voorts legt de overheid de laatste hand aan het uitwerken van een structurele oplossing die vanaf volgend jaar een stabiele financiering garandeert. Ten slotte stelt hij 1,09 miljoen euro ter beschikking, een bedrag 'dat moet toelaten om de ergste noden op te vangen'.

IdV

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud