553 bedrijven doen beroep op ruling

©Lieven Van Assche

De Dienst Voorafgaande Beslissingen of rulingdienst heeft vorig jaar 553 aanvragen binnengekregen van bedrijven die groen licht vroegen voor een investering of een reorganisatie.De rulingdienst zet daarmee zijn opgang voort die hij sinds de vernieuwing in 2005 is gestart.

Ook de Belgische grootbanken vroegen aan de fiscus een regeling (Foto Jerry De Brie)

(tijd) - De Dienst Voorafgaande Beslissingen werd gereorganiseerd op 1 januari 2005. De bedoeling was de opgelopen achterstand weg te werken en erover te waken dat over elke nieuwe rulingaanvraag binnen een termijn van drie maanden zou kunnen worden beslist. Dat moest bijdragen tot een gunstig investeringsklimaat.

Voorafgaand

Bedrijven kunnen bij de dienst aankloppen om voorafgaandelijk rechtszekerheid te bekomen over een geplande transactie. Het gaat bijvoorbeeld over een reorganisatie, een dossier dat betrekking heeft op verrekenprijzen of interne meerwaarde.

Ook voor de notionele intrestaftrek - het belastingvoordeel voor bedrijven met veel eigen vermogen - komen vragen binnen bij de instelling. De dienst gaat na hoe de wet kan worden toegepast op een bijzondere situatie of verrichting die fiscaal nog geen uitwerking heeft gehad.

Terwijl het aantal aanvragen in 2003 en 2004 beperkt was tot een tweehonderdtal, waren er dat in 2005 al 375 en in 2006 en 2007 ruim 500. Luc Batselier van de rulingdienst verwacht dat het aantal aanvragen dit jaar nog lichtjes zal stijgen, maar dat van een explosieve groei geen sprake meer zal zijn.

Van de 553 aanvragen die vorig jaar werden ingediend bij de rulingdienst werden er tot dusver 400 behandeld. Dat er nog 153 liggen te wachten, is volgens Batselier niet uitzonderlijk. ‘Dat is onze normale stock’, benadrukt hij.

De gemiddelde duurtijd vooraleer een beslissing wordt genomen schommelde vorig jaar rond  negentig dagen. In het verleden is het ooit anders geweest. Toen moesten bedrijven soms een half jaar wachten vooraleer ze antwoord kregen. Ongeveer driekwart van de aanvragen kreeg vorig jaar groen licht.

De rulingdienst kreeg vorig jaar eveneens 415 aangiften binnen voor fiscale regularisatie. Dankzij dat systeem kunnen belastingontduikers hun fiscale situatie regulariseren. De rulingdienst berekent hoeveel ontdoken belasting is verschuldigd. Vorig jaar bedroeg de opbrengst voor de schatkist 53 miljoen euro. Dat is ruim het dubbele van het jaar daarvoor, maar nog steeds onder de raming die de regering indertijd maakte. Die ging uit van een jaarlijkse opbrengst van 400 miljoen en verlaagde de raming later naar 150 miljoen euro.

PBL

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud