Belg leent 10% minder voor hypotheek

De Belgische hypotheekmarkt hield in 2009 vrij goed stand. De crisis heeft wel het gedrag van de kredietnemer veranderd. Het aantal kredietnemers in de uiterste leeftijdscategorieën neemt af. Het gemiddeld geleend bedrag daalde met 10 procent. Dat is vooral een gevolg van het feit dat men vooral leent voor verbouwing . Dat blijkt uit cijfers die BNP Paribas Fortis, de marktleider voor het hypothecair krediet, bekend maakte in de aanloop naar Batibouw.

(tijd) - De Belg leent steeds meer voor verbouwing en steeds minder voor nieuwbouw. In december was  25 procent van de leningen op afbetaling bestemd om ecowerken te financieren. Het merendeel (60 procent)  betrof zonnepanelen.

Het aantal kredieten voor renovatie is bij BNP Paribas Fortis ondanks de economische crisis vorig jaar met 8 procent gestegen. De bank volgt daarmee de markttrend. Het aandeel van renovatie in de productie van de bank steeg op twee jaar tijd van 23 procent naar 29 procent.

Het gemiddeld bedrag per lening is gedaald van 102.000 euro in 2008 naar 91.000 euro in 2009. De daling is precies het gevolg van het hogere percentage renovaties. Voor een renovatie wordt gemiddeld maar 30.000 euro geleend. Voor de categorieën aankoop en bouw zijn de ontleende bedragen licht gestegen (+5 procent).

Het aandeel zeer jonge kandidaat-kredietnemers (minder dan 25 jaar) is op twee jaar tijd gedaald van 9 procent naar 6,5 procent. Ze vrezen voor hun job of wachten op een sterkere daling van de vastgoedprijzen.  De groep van ouder dan 40 jaar ziet zijn aandeel dalen van 38 procent in 2008 naar 31 procent in 2009. Door de crisis willen ze liever sparen.

De ontleende quotiteiten (ontleend bedrag in verhouding tot de aankoopprijs) zijn op een jaar tijd  gestegen van 86 naar 90. Er is een toename in alle leeftijdscategorieën.

In de leeftijdsgroep 30 à 35 jaar is de quotiteit gestegen van 92 naar 97. De ontlener wil immers van alle premies profiteren en van bij het begin investeringen doen om het energieverbruik te beperken.  Bovendien leidt de rentedaling tot extra leencapaciteit. In het huidig onzeker klimaat wil men liever zijn spaargeld niet aanspreken.

Rente

De forse rentedaling van de kortetermijnrente  en het grote verschil met de vaste rentevoeten zette de klanten van BNP Paribas Fortis aan om in 2009 massaal voor een variabele rentevoet (56 procent) te kiezen. In 2008 was dat maar 6 procent.

In 2009 was dan ook de formule met een jaarlijkse herziening het meeste in trek (57 procent).

De afficherentevoet zit vandaag net onder de 6 procent, de variabele rentevoet zit aan 3,8 procent. Midden 2008 was de variabele rentevoet met 6,3 procent zelfs iets hoger dan de vaste rentevoet.

De gemiddelde looptijd van de kredieten daalde van 254 maanden in 2007 naar 247 maanden in 2009. Dat is deels het gevolg van het groter aantal kredieten voor renovatie.  Dankzij de rentedaling kan met een lening over een kortere looptijd eenzelfde bedrag worden terugbetaald.

Het Soepel Woonkrediet, ingevoerd in 2007 kent een groeiend succes.  Die formule maakt het mogelijk de afbetaling tijdelijk stop te zetten om een moeilijke periode te overbruggen. Op een jaar tijd is  het aantal gebruikers verdubbeld van 600 naar 1.200.

Minder dan 1 procent (0,95 procent) van de kredieten werd niet terugbetaald.  Er is wel een stijging van het aantal gevallen (+6,5 procent) en vooral van het bedrag (+14 procent). Van Amerikaanse toestanden is in België helemaal geen sprake.

Internationaal

De markt voor hypothecair krediet presteerde in België in 2009 beter dan verwacht en beter dan in het buitenland.

Door de financiële crisis was ze in begin van het jaar met 16 procent gedaald in vergelijking met het eerste halfjaar 2008.

In  het tweede halfjaar was er een sterke herneming van de productie op de hypothecaire markt met 17 procent. Bij BNP Paribas Fortis bedroeg die stijging zelfs 23 procent.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect