Wettigheid Fortis-arrest ter discussie

Minister van Justitie Jo Vandeurzen speelde de nota door aan de pers (foto belga) ©BELGA

De affaire-Fortis heeft donderdagavond laat weer een totaal nieuwe wending gekregen. Er is een brief opgedoken van de procureur-generaal van het hof van beroep van Brussel waarin ernstige twijfels worden geuit over het arrest dat vorige vrijdag de deal tussen Fortis en BNP-Paribas bevroor.

(tijd) - De nota van procureur-generaal De Le Court van het hof van beroep, werd donderdagavond tijdens de ministerraad besproken en ook, op vraag van minister van Justitie, Jo Vandeurzen (CD&V), aan de pers bezorgd.

De nota, gericht aan Vandeurzen, dateert van maandag, 15 december. Volgens de procureur-generaal zou het bewuste Fortis-arrest niet conform de wet gebeurd zijn. Meer precies gaat het over de behandeling van de vraag om de debatten te heropenen. Dat was vrijdag door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) gevraagd.

Op die vraag volgden meerdere initiatieven. Zo leek het er eerst op dat die heropening van de debatten er maandag zou komen, in een andere zetel en zonder rechter Schurmans die zich ziek had gemeld. Maar vrijdagnamiddag werd dan toch anders beslist. Het was rechter Christine Schurmans (wier man later met de kabinetten van Leterme en Vandeurzen zou contact opnemen) die de procureur-generaal van het hof van beroep inlichtte over 'onregelmatigheden'. Ze zegt ook dat ze niet bij de deliberatie over de heropening van de debatten kon aanwezig zijn en hierover dus geen arrest wilde ondertekenen.

Informeel contact

Blijkbaar heeft Paul Blondeel, de voorzitter van de 18de kamer (die het arrest zou uitspreken) vrijdagnamiddag - alleen - een 'informeel' contact gehad met de advocaten van FPIM. Dat gebeurde in een andere kamer dan die waar normaal de 18de kamer bijeenkomt. Blondeel kondigde voor 's avonds een arrest aan, zonder te preciseren of het zou gaan over de al dan niet heropening van de debatten of een arrest ten gronde, schrijft de procureur-generaal in de brief aan Vandeurzen. Naderhand bleek het om het arrest ten gronde te gaan. De heropening van de debatten was geweigerd.

Niet volgens de wet

De procureur-generaal besluit: 'De beslissing van het hof van beroep over het verzoek over de heropening van de debatten is niet conform de wet behandeld, en lijkt me voldoende om artikel 1088 in te roepen van het gerechtelijk wetboek.' Dat artikel gaat over bevoegdheidsoverschrijding.

Volgens de procureur-generaal zou op basis van dit artikel het arrest naar het Hof van Cassatie kunnen worden doorgestuurd. 'Voor zover de beslissing over het verzoek tot heropening van de debatten wordt geannuleerd, lijkt me die annulatie te moeten leiden tot die van het volledige arrest, in die zin dat de rest maar kon worden beslist omdat het verzoek waarvan sprake, werd verworpen', zo besluit de brief, die vergezeld was van verschillende bijlagen als bewijs.

Verschillende regeringsleden spraken van een 'zwaarwegende' brief van de procureur-generaal van het hof van beroep. 'Ik ben toch verrast. Er staan opmerkelijke passages, over informele gesprekken enzo', zei staatssecretaris voor Begroting Wathelet (cdH).
De regering gaat de argumenten in de brief allicht gebruiken voor derdenverzet tegen het arrest of voor cassatieberoep. Ook andere rechtsmiddelen zijn niet uitgesloten, zei vice-premier Joëlle Milquet (cdH). 'Dit is een zwaar verslag', zei vice-premier Didier Reynders (MR).

Het arrest van vrijdag werd donderdagochtend nog gebruikt door BNP Paribas om haar geplande bijzondere algemene vergadering vandaag/vrijdag uit te stellen.

Katrien Verstraete

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud