Hof van Cassatie beschuldigt kabinet-Leterme van beïnvloeding Fortis-proces

Het Hof van Cassatie zegt in een brief dat 'alles in het werk is gesteld' om het geplande arrest over Fortis door de achttiende kamer van het Hof van Beroep niet te laten uitspreken. Impliciet wordt het kabinet-Leterme bedoeld.

De brief van Ghislain Londers, voorzitter van het Hof van Cassatie, werd donderdagnamiddag bezorgd aan Kamervoorzitter Herman Van Rompuy (CD&V). De brief leidde onmiddellijk tot beroering in de Kamer waar het wekelijkse vragenuurtje had moeten plaatsvinden. Dat kon niet doorgaan. Het kernkabinet met de federale topministers werd in allerijl bijeengeroepen om de nieuwe feiten te bespreken. Rond 16:30 uur zou de voltallige regering bijeenkomen.

In de brief verwijst de voorzitter van het Hof van Cassatie naar de brief die premier Yves Leterme woensdag uitdeelde in de Kamer. Daarin somde Leterme de contacten op die kabinetsmedewerkers hadden gehad met de gerechtelijke instanties voorafgaand aan de arresten in de zaak-Fortis (het arrest van de kamer van koophandel van Brussel en - vorige vrijdag - van het hof van beroep).  Volgens Londers wordt in de brief niet gezegd wat het kabinet van de premier (de 'kanselarij') met de verkregen info heeft gedaan. 

Londers geeft dan meteen het antwoord.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud