Olijfboomcoalitie in Franstalig België

Joëlle Milquet (cdH), Elio Di Rupo (PS) en Jean-Michel Javaux (Ecolo) ©Photo News

De vorming van de regeringen van de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest is zondagnamiddag afgerond. Centraal staat een groen herstelplan. Wie minister wordt, is nog niet bekend.

(tijd/belga) - In Namen hakten de onderhandelaars van PS, cdH en Ecolo zondag de laatste knopen door. Een 'Olijfboomcoalitie' (in het Frans: l' Olivier) is daarmee een feit. Toeval of niet: zondag, 12 juli, was de feestdag van de heilige Olivier.   

Begrotingsevenwicht

Terwijl de nieuwe Vlaamse regering van plan is ten laatste in 2011 een begrotingsevenwicht te realiseren, wil Franstalig België dat pas doen in 2015 of 2016. 'We volgen zo de federale regering', luidt het. Net als aan Vlaamse zijde, zal fors bespaard worden. Onder meer de uitgaven van de ministerkabinetten en van het parlement zouden teruggebracht worden met 15 procent.

In het algemeen zal het Waals Gewest een belangrijkere inspanning leveren dan de Franse Gemeenschap. Het Gewest heeft eigen ontvangsten en een grotere financiële manoeuvreerruimte. De Gemeenschap daarentegen heeft geen belastingscapaciteit en haar uitgaven zijn vooral personeelsuitgaven.

Groen Marshallplan

De onderhandelaars hebben ook beslist om over de hele regeerperiode (2009-2014) 1,6 miljard euro - exclusief alternatieve financiering - uitgetrokken voor een tweede 'groen' Waals herstelplan ('Marshallplan 2.Vert').Centraal daarin staat de ondersteuning van kmo's, van wetenschappelijk onderzoek, milieuvriendelijke technologi en duurzame ontwikkeling.

Net als Vlaanderen wordt de opdracht van de lokale overheden herdacht. De provincies zullen zich opnieuw louter met hun kerntaken moeten bezighouden. Voorts werd afgesproken het aantal cumulerende parlementsleden (die parlementslid èn burgemeester of schepen zijn) tegen de volgende regionale verkiezingen (2014) tot een kwart terug te brengen.

De namen van de ministers zullen pas woensdagnacht, na de partijcongressen, bekend gemaakt worden.

 

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect