Ministers werken agenda verder af

©AFP

Terwijl de federale ministers nog steeds wachten op de nota van het Hof van Cassatie over pogingen tot beïnvloeding van het gerecht, gingen ze vanmorgen gewoon over tot de orde van de dag. Het fameuze rapport wordt rond 15 of 16 uur door de voorzitter van het Hof van Cassatie afgegeven aan Kamervoorzitter Herman Van Rompuy.

(tijd) - Vanmorgen om 9 uur kwam het Kernkabinet bijeen, om 10.30 uur gevolgd door een ministerraad. De ministers werkten de gewone wekelijkse raad af, bijna alsof er niets aan de hand was. Op de agenda stonden 65 punten, want het is de laatste ministerraad voor de kerstvakantie. Rond 13 uur waren reeds 50 agendapunten afgewerkt. 'Het is niet omdat de rechtstaat op haar grondvesten davert dat de gewone wekelijkse ministerraad niet kan doorgaan', klonk het in regeringskringen.

Het is voorlopig niet duidelijk of de ministers op het kabinet van de premier op het Cassatie-rapport zullen wachten, dan wel of de vergadering nog even wordt geschorst.

Voor de '16' wordt intussen alles in gereedheid gebracht. Zopas is een vrachtwagens extra dranghekken komen leveren om de journalisten op afstand te houden.

Acht uur vergaderen

Donderdagavond gingen de federale ministers na afloop van een bijna acht uur durende vergadering uiteen zonder grote beslissingen te hebben genomen. Van ontslag(en), nochtans verwacht, was geen sprake. De regering wilde wachten op de uitgebreidere nota van het Hof van Cassatie.

De hele donderdagnamiddag gonsde het van de geruchten over een mogelijk ontslag van premier Yves Leterme (CD&V) en/of minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) en minister van Financiën Didier Reynders (MR). Reden was een brief van Ghislain Londers, de voorzitter van het Hof van Cassatie, waarin staat dat 'alles in het werk is gesteld' om het arrest van vorige week vrijdag door de achttiende kamer van het hof van beroep van Brussel niet te laten uitspreken. Ook zou geprobeerd zijn om de samenstelling van die kamer te beïnvloeden.

Voor die beïnvloeding werd in de eerste plaats gekeken naar het kabinet-Leterme, maar ook naar dat van Vandeurzen. Beiden hadden woensdag en donderdag in brieven opgesomd welke contacten er zijn geweest tussen de gerechtelijke instanties en kabinetsmederkers.

'Geen bewijzen'

De voltallige regering besprak donderdag tijdens een bijna acht uur durende vergadering die brief van het Hof van Cassatie. 'Er staan beschuldigingen in, maar er zijn geen bewijzen aan toegevoegd', zei staatssecretaris van Begroting Wathelet (cdH) na afloop van de vergadering omstreeks 23.30 uur. 'We wensen aanvullende informatie', zei ook zijn collega van Werk, Joëlle Milquet (cdH). Vandaag, vrijdag wordt een uitgebreidere nota verwacht van de voorzitter van het Hof van Cassatie.

Zwaarwichtiger vonden de ministers een brief van de procureur-generaal van het hof van beroep van Brussel waarin staat dat het arrest van vorige week vrijdag in de zaak-Fortis (dat de deal met BNP Paribas bevroor en het oordeel van de aandeelhouders vereist) mogelijk op onregelmatige wijze tot stand is gekomen.

'Niet gesproken over ontslag'

Op de vraag of het ontslag van Leterme aan de orde is geweest, antwoordde Milquet 'neen, daarover is niet gesproken'. En over Vandeurzen zei ze 'dat er geen bewijzen zijn dat hij een fout heeft gemaakt'.

Milquet zei dat een onderzoekscommissie maar alles moet uitspitten. 'We staan ter beschikking van het parlement', klonk het.  Idem dito bij minister Laurette Onkelinx (PS). Het lijkt er dan ook op dat de lont even uit het kruitvat is. De oneigheid binnen de rechterlijke macht lijkt de aandacht af te leiden van eventuele politieke inmenging in de hele zaak.

Nog tekenend: terwijl verschillende ministers voor de inrijpoort van het kabinet van de premier (Wetstraat 16) voor de bijeengetroepte pers verklaringen aflegden, verliet premier Leterme langs een zij-ingang zijn kabinet en wandelde haastig de Brusselse nacht in. Alleen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud