Politieke crisis kost tot 30 miljoen per jaar

De politieke crisis kost de overheid 15 tot 30 miljoen euro per jaar, suggereert een studie van ING. De rentelasten stijgen omdat beleggers een extra vergoeding van 5 tot 10 basispunten eisen op Belgisch overheidspapier. Voorts loopt de sanering van de begroting vertraging op. De volgende generatie zal daarvan de gevolgen dragen.

(tijd) - De politieke crisis duurt nu al meer dan een jaar. Julien Manceaux, een econoom van ING België, onderzocht wat de economische gevolgen zijn.

'Een eerste concreet gevolg voor de Belgische staat is de toename van de herfinancieringskosten van de overheidsschuld', zegt Manceaux. Hij verwijst naar de uiteenlopende evolutie van de rendementen van staatsobligaties in België en de andere lidstaten van euroland.

Manceaux merkt op dat de renteverschillen niet alleen werden beïnvloed door de politieke crisis maar ook door de financiële crisis. Hij probeerde de impact van de politieke crisis te isoleren.

Aangezien de Duitse obligatiemarkt profiteerde van de financiële crisis, vergeleek de econoom de rente in België met die in Frankrijk en Nederland. Die vergelijking suggereert dat het renteverschil met gemiddeld 10 basispunten toenam.

Maar Frankrijk en Nederland hebben een hogere kredietwaardigheid (rating) dan België en dat vertekent de vergelijking. Daarom breidde Manceaux zijn vergelijking uit met Italië en Portugal, twee landen die een lagere rating hebben dan België.

Klik om te vergroten

Een vergelijking van de rente in België met de gemiddelde rente in Frankrijk, Nederland, Italië en Portugal toont aan dat het renteverschil met 5 tot 10 basispunten toenam. De Belgische Schatkist is van plan dit jaar zowat 30 miljard euro te ontlenen. De extra 'spread' van 5 tot 10 basispunten doet de rentelasten dus met 15 tot 30 miljoen euro op jaarbasis toenemen. De rentelasten blijven hoger tot de dit jaar uitgegeven obligaties vervallen.

Begroting

Voorts vreest Manceaux dat de sanering van de begroting meer dan twee jaar vertraging zal oplopen. 'Het is weinig waarschijnlijk dat de politieke stabiliteit voor de regionale verkiezingen van 2009 terugkeert. Een deel van de kosten van de huidige crisis zal door de volgende generatie worden gedragen, want zij zullen de inspanningen moeten leveren om een onhoudbare begrotingstoestand recht te trekken. De achterstand van de voorbije jaren zal waarschijnlijk niet tijdens deze legislatuur kunnen worden ingehaald, omdat de regering gekneld zit tussen de politieke en economische crisis.'

WV

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect